استراتژی های معاملاتی فارکس

انواع تحلیل در بازارهای مالی

مشاغل اختصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شورای توسعه مدیریت و انواع تحلیل در بازارهای مالی سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۹۰۱/۶۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل ردیف‌های «۱» الی «۵» را در ستاد وزارتخانه با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت تلقی نمود.

عنوان شغل: کارشناس راهبری صنعت، معدن و تجارت

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه افزایش اثربخشی و کارایی در عملکرد کلی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، انواع تحلیل در بازارهای مالی ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها و ساماندهی امور مشترک میان حوزه‌های یاد شده می‌باشد. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت 1

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تحلیل مسائل و موضوعات کلان اقتصادی و بازرگانی
 • تسلط بر قوانین و مقررات حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • اصول و مبانی تفکر استراتژیک
 • آشنایی با روش‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت
 • آشنایی با فنون ایجاد هماهنگی و همکاری مؤثر

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، کل نگری، سازگاری و انعطاف پذیری، خلاقیت و ابتکار، خودکنترلی، قاطعیت، مشارکت جویی، هوشمندی

۵- سایر ویژگی‌ها:

دارا بودن حداقل سه سال تجربه در سایر مشاغل اخصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره: در مورد کارمندانی که حداقل هفت سال تجربه در مشاغل «کارشناس امور صنایع»، «کارشناس امور معادن» و «کارشناس امور بازرگانی» داشته باشند، رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل مزبور نیز برای تصدی انواع تحلیل در بازارهای مالی این شغل قابل قبول می‌باشد.

عنوان شغل: کارشناس امور صنایع

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه تأسیس، توسعه و بهره‌برداری از صنایع گوناگون در کشور، شناسایی و حل مسائل و مشکلات صنایع گوناگون، تدوین و پیاده‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و حفظ حقوق مالکیت صنعتی و معنوی صنعتگران می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت 2

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:

مشاغل صنعت ۳

۲- مهارت‌ها

 • توانایی شناخت انواع فرایندهای تولیدی صنایع و سیستم‌ها و فناوری‌های مرتبط
 • توانایی برقراری ارتباط انواع تحلیل در بازارهای مالی مؤثر و انجام کار گروهی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی

۳- دوره‌های آموزشی

 • مبانی و فنون برنامه‌ریزی صنعتی
 • روش‌های تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری
 • آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی و استنباطی، خلاقیت و ابتکار، خودکنترلی، مشارکت‌جویی

عنوان شغل: کارشناس امور معادن

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و یا واگذاری معادن و نیز تدوین و پیاده سازی ضوابط و مقررات و طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خاری مرتبط با بخش معدن می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت ۳-۱

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تشخیص انواع مواد معدنی و معادن
 • توانایی شناخت انواع فرایندها و فعالیت های اصلی معدن کاری
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • اصول و فنون ایمنی در معادن
 • روش‌های بررسی و ارزبابی ذخایر معدنی
 • آشنایی با مواد ناریه و روش‌های آتشباری در معادن

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

کل‌نگری، دقت‌نظر، مشارکت‌جویی، خلاقیت و ابتکار، خطرپذیری، مسئولیت‌پذیری، خودکنترلی

عنوان شغل: کارشناس امور بازرگانی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه تنظیم و تقویت بخش بازرگانی داخلی و بهبود محیط کسب و کار و هدایت و ساماندهی کلیه اصناف کشور، بهبود سرمایه‌گذاری درزیرساخت‌های ارائه خدمات بازرگانی و فراهم آوردن تسهیلات مناسب در این زمینه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل صنعت ۴

۲. مهارت‌ها

 • توانایی تحلیل وضعیت بازار و مسائل کلان اقتصادی و بازرگانی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مالی و بازرگانی
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و ضوابط تجارت و بازرگانی
 • آشنایی با شبکه‌های توزیع محصولات
 • مدیریت زنجیره تأمین

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، مشارکت‌جویی، عزت نفس، قاطعیت، درستکاری، خلاقیت و ابتکار

عنوان شغل: کارشناس امور فرش دستباف

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها عهده‌دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه بهبود کیفیت و کمیت فرش دستباف کشور و تجارت آن، تدوین استانداردهای مرتبط با رنگرزی، بافت و تکمیل فرش دستباف، حمایت و هدایت دس‌اندرکاران حوزه تولید و تجارت فرش دستباف و نیز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ذی‌ربط می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پس مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

قیمت انواع ماهی و میگو ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱/ ماهی شوریده ۱۷۴,۶۰۰ تومان

 اصول اینستاگرام مارکتینگ

واژه شناسی این خبر (میگو):
میگوها سخت پوستانی ده پا هستند که دارای بدنی کشیده و ضمایمی تخصص یافته برای شنا در آب می باشند. پاهای آن ها بر خلاف خرچنگ ها و لابسترها نازک و کم توان هستند. هزاران گونه از میگوها در نقاط و اکوسیستم های مختلف از جمله بستر دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها شناسایی شده اند.
طول عمر این جانوران با توجه به نوع گونه و شرایط محیطی بین یک تا هفت سال است و معمولاً در تمام عمرشان به تنهایی زندگی می کنند. البته در برخی از گونه های میگو در دورهٔ تولید مثل تجمعات بزرگی از آن ها قابل مشاهده است.
(برگرفته از دانشنامه آزاد انواع تحلیل در بازارهای مالی ویکی‌پدیا)

تازه ترین قیمت های انواع ماهی و میگو امروز سه شنبه ۲۸ تیرماه تیرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران اعلام شد.به گزارشخبرنگار مهر ،بر اساسگزارشمیدانیاز بازار تهران، قیمت انواع ماهی و میگو در تهران، امروز سه شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می شود. نوع ماهیقیمت (تومان) ماهی قزل آلا۶۵,۰۰۰ماهی سرخو۱۳۲,۰۰۰ماهی شوریده۲۴۵,۰۰۰ماهی حلوا سیاه۱۵۰,۰۰۰قزل آلا پرورشی۸۲,۰۰۰فیله ماهی هامور ۵۵۰,۰۰۰ میگوپلویی۵۰۰ گرمی ۹۲,۸۲۰ میگو متوسط ۱۹۷,۵۹۰ شاه میگو ۱ عدد ۴۸۵,۰۰۰ .

خرید عینک آفتابی برای جوانان سخت به نظر نمی آید، چون در هر خیابانی پیدا می شود. این روزها نه تنها در مغازه ها بلکه در پیاده رو خیابان ها و حتی مترو می توان عینک آفتابی خرید. برای یک عینک آفتابی که تنها چند ساعت از روز می توان از آن استفاده کرد برخی از قیمت ها شوکه کننده است. قیمت عینک های آفتابی از ۴۰ هزار تومان شروع می شود تا مرز ۱۰۰ میلیون تومان می رود. در این کشور افرادی هستند که با عینکی از کنار شما می گذرند و آن عینک ۷۰ میلیون تومان می ارزد. باور این موضوع کمی دشوار است اما حقیقت دارد. حقیقتی تلخ که عینک آفتابی بعضی از آدم ها به اندازه پول یک خودرو یا ودیعه خانه است. مثلا یک خانه ۵۵ متری در محله هفت چنار ساخت ۹۲ را میتوان با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی اجاره کرد. در محله جوادیه نیز آپارتمان .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا