مبانی تحلیل فنی

آشنایی با بازار مالی

آشنایی با فرصت‌های تأمین مالی از کانال بازار سرمایه

تأمین مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های کوچک و بزرگ در دنیا است. هر شرکتی برای اجرای ایده‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کارشناسی‌شده خود و یا به دلایلی دیگر مانند تأمین سرمایه در گردش، به منابع و نقدینگی نیاز دارد، حال آنکه ممکن است در شرکت منابع به‌اندازه کافی موجود نباشد، بنابراین به‌ناچار لازم است از طریق منابع دیگر اقدام به تأمین مالی کند. بدین منظور و به‌طور عام، دو روش جهت تأمین منابع مالی در شرکت‌ها وجود دارد که عبارتند از روش استقراض و روش حقوق مالکانه. روش استقراض در سرفصل بدهی و روش حقوق مالکانه در سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود. اینجاست که مفهوم بازار مالی شکل می‌گیرد. بازار در معنای عام آن، به محلی گفته می‌شود که در آن فروشندگان و خریداران به مبادله کالاها اقدام می‌کنند؛ یعنی شخصی که به کالایی نیاز دارد با مراجعه به بازار و در ازای پرداخت مبلغی معین، کالای موردنظر را از فروشنده‌ آن کالا خریداری می‌کند. در بازارهای مالی نیز همین سازوکار برقرار است و اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود منابع مواجه هستند، ضمن مراجعه به بازارهای مالی و در ازای پرداخت وجهی مشخص که معادل با هزینه آن منابع است، به تأمین مالی اقدام می‌کنند.

بازارهای مالی و نحوه تأمین مالی از طریق آن‌ها
بازارهای مالی به دو بخش بازار سهام و بازار بدهی تقسیم‌بندی می‌شوند. معادل ۹۵ درصد از تأمین مالی‌های مربوط به بازارهای مالی جهان‌ در بازار بدهی صورت می‌گیرد و تنها ۵ درصد از آن‌ها از طریق بازار آشنایی با بازار مالی سهام انجام می‌شود. لازم به ذکر است که منظور از تأمین مالی در بازار سهام، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال‌شده و یا پذیره‌نویسی سهام شرکت‌ها در بازار اولیه است. در این رابطه، زمانی می‌توانیم از واژه تأمین مالی در خصوص یک اقدام استفاده کنیم که به‌موجب آن به‌اصطلاح «پول آشنایی با بازار مالی تازه۱» به شرکت وارد شود، از این منظر انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی، تسعیر ارز و مواردی از این ‌دست در مفهوم استاندارد تأمین مالی نمی‌گنجد. شایان ذکر است که حتی عرضه اولیه سهام شرکت‌ها را نیز نمی‌توان تأمین مالی نامید، چراکه در این روش، منابع مالی حاصل از عرضه اولیه سهام شرکت‌ها، بعد از عرضه فوراً توسط سهامداران قبلی خارج می‌شود. افزایش و کاهش قیمت سهام نیز با وجود کارکردهای خاص خود، ارتباطی با تأمین مالی شرکت‌ها ندارد.
در بازار سهام بورس طی سال گذشته، حدوداً ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌شده انجام شده است؛ این در حالی است که در مدت مذکور، در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید در بازار سرمایه منتشر شده و حجم تأمین مالی از طریق سیستم بانکی نیز از حجم تأمین مالی از طریق بازار بدهی بسیار بیشتر بوده است. تأمین مالی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان، بیشتر از طریق بازار بدهی صورت می‌گیرد و سهم تأمین مالی از طریق بازار سهام در آن کمتر از یک درصد است. در ادامه به موضوع تأمین مالی در بازار بدهی پرداخته می‌شود.

تأمین مالی در بازار بدهی
بازار بدهی از دو شاخه تسهیلات جاری و غیرجاری آشنایی با بازار مالی در سیستم بانکی و همچنین بازار اوراق بدهی تشکیل شده است. بخش تسهیلات بانکی همان‌طورکه از نام آن نیز مشخص است، در بازار پول اتفاق می‌افتد. از طرفی، بخش عمده‌ای از بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه شکل می‌گیرد و بخش کمتری از آن از طریق سیستم بانکی که نماینده تمام و کمال بازار پول است، انجام می‌شود. لازم به ذکر است که بین بازار پول و بازار سرمایه، تفاوت‌های ماهوی وجود ندارد و اصلی‌ترین تفاوت آن‌ها مربوط به زمان سررسید دارایی‌های مالی است.
مانده تسهیلات بانکی در پایان سال گذشته حدود ۲,۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که این رقم در بازار اوراق بدهی حدود ۳۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک به ۸۵ درصد از آن نیز مربوط به اوراق مختلف دولتی می‌باشد. با وجود اینکه سهم بازار سرمایه در بازار اوراق بدهی بیش از ۹۰ درصد است، در سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه از کل بازار بدهی ایران، سهمی حدوداً ۱۱/۵ درصدی داشته که در پایان تیرماه سال جاری به حدود ۱۴ درصد رسیده است. اگر آمار مربوط به سال گذشته را نادیده بگیریم، این سهم در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ درصد بوده و می‌توان گفت تقریباً تمام تأمین مالی ‌انجام‌شده به‌ویژه در سال‌های دورتر، از طریق سیستم بانکی بوده است. بنابراین در کشور ما، سهم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی بسیار پایین بوده و تأمین مالی عمدتاً از طریق بانک‌ها انجام گرفته است؛ به عبارت دیگر، سیستم تأمین مالی در ایران بانک‌محور است. این در حالی است که عمده تأمین مالی انجام‌شده در کشورهای پیشرفته جهان از طریق بازار اوراق بدهی صورت گرفته است و آمار ۱۱/۵ درصدی ایران در سال ۱۳۹۹، در آمریکا معادلی در حدود ۸۴ درصد و در دنیا میانگینی تقریباً ۶۰ درصدی دارد.
مهم‌ترین دلیل گسترش نیافتن بازار اوراق بدهی و پایین بودن حجم تأمین مالی انجام‌شده از طریق بازار سرمایه، عدم بلوغ این بازار در کشور است. بازار اوراق بدهی به‌طور رسمی در ایران از سال ۱۳۹۴ شروع به‌کار کرده است. همان‌طور‌که گفته شد، عمده اوراق فروش‌رفته در آن نیز متعلق به دولت بوده و متأسفانه شرکت‌ها و شهرداری‌‌ها همچنان به دلایل مختلف، برای تأمین مالی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. از دیگر دلایل گسترش نیافتن بازار اوراق بدهی در ایران، می‌توان به عدم استقبال از آن‌ به‌دلیل عدم آشنایی شرکت‌ها و شهرداری‌ها با این روش تأمین مالی و همچنین وجود نرخ بهره بالاتر در این بازار اشاره کرد. به‌طور مثال، شرکت‌ها علاوه بر هزینه‌های جانبی مربوط به انتشار اوراق، لازم است برای انتشار اوراق بدهی هزینه مالی حدوداً ۲۲ تا ۲۳ درصدی بپردازند، درحالی‌که اگر از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند، بهره کمتری پرداخت خواهند کرد.

مزیت‌های انتشار اوراق بدهی نسبت به اخذ تسهیلات
سؤال اصلی این است که انتشار اوراق بدهی نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها به‌ویژه در ایران چه مزیتی دارد؟ یا اینکه چرا لازم است شرکت‌ها جهت تأمین مالی به‌جای اخذ تسهیلات، به سمت انتشار اوراق بروند. در فرآیند تسهیلات‌دهی در سیستم بانکی، شخصی که مازاد منابع و نقدینگی دارد، منابع مالی خود را نزد بانک به‌اصطلاح «سپرده» می‌کند و بانک نیز موظف است در مقابل، مبلغی معادل سود آن را که در واقع قیمت این پول است، به وی پرداخت کند. در این میان، بانک بخشی از سپرده دریافتی را تحت عنوان «سپرده قانونی» به بانک مرکزی تحویل می‌دهد و باقیمانده آن را بین اشخاصی که با کمبود منابع و نقدینگی مواجه بوده‌اند و درخواست دریافت تسهیلات داشته‌اند، تقسیم می‌کند. در حقیقت، بانک واسطه‌ای است میان اشخاصی که کمبود و یا مازاد منابع دارند، به‌گونه‌ای‌که به‌عنوان واسطه بخشی از سود تسهیلات را برداشت کرده و باقیمانده آن را به سپرده‌گذار می‌پردازد.
متأسفانه واقعیت این است که گاهی همه‌چیز به این اندازه ساده و شفاف اتفاق نمی‌افتد و این امکان وجود دارد که بانک‌ها ‌تسهیلات اعطایی خود را به‌درستی تخصیص ندهند. در این‌گونه موارد، افراد تسهیلات‌گیرنده نه‌تنها بهره تسهیلات دریافتی، بلکه اصل پول را نیز پرداخت نکرده و به‌اصطلاح از پرداخت آن «نکول» می‌کنند. چنین شرایطی موجب می‌شود که بانک‌ها نیز برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود، منابع کافی نداشته باشند. در ادامه، بانک مرکزی جهت جلوگیری از بروز بحران وارد عمل می‌شود و به بانک‌های مزبور پول پرقدرت۲ اعطا می‌کند که این امر موجب افزایش حجم نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌شود. این در حالی است که هزینه چنین اتفاقی را که متأسفانه در سال‌های اخیر برای تعدادی از بانک‌های ما نیز رخ داده است، مردم در مواجهه با نرخ تورمی که بر دوش آن‌ها گذاشته می‌شود، می‌پردازند.
شایان ذکر است که در فرآیند انتشار اوراق، نهاد واسطه‌ای چون بانک وجود ندارد که به‌دلیل عملکرد اشتباه خود در اعطای تسهیلات به افراد، موجب دریافت هزینه‌کرد از مردم شود. در بازار اوراق بدهی، روند تأمین مالی به‌گونه‌ای است که شرکت‌ها به انتشار اوراق اقدام می‌کنند و مردم نیز بدون واسطه، اوراق آن‌ها را خریداری می‌کنند و یا صندوق‌های با درآمد ثابت، اوراق منتشرشده شرکت‌ها را می‌خرند و مردم نیز واحدهای صندوق‌های مزبور را خریداری می‌کنند. در این روش، حتی اگر شرکتی موفق به ایفای تعهدات خود در پرداخت اصل ‌و فرع اوراق نشود، ریسک عدم پرداخت صرفاً بین افرادی که اوراق آن شرکت‌ها را خریده‌اند و یا دارندگان واحدهای صندوق‌هایی که از آن اوراق خریداری کرده‌اند، تقسیم می‌شود. از همه مهم‌تر اینکه، برای ایفای تعهدات مربوطه، بر بانک مرکزی فشاری وارد نمی‌شود.

نتیجه‌گیری
به‌طور معمول در کشورهای پیشرفته دنیا، بخش عمده‌ای از تأمین مالی انجام‌شده در بنگاه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق بدهی و در بازار اوراق بدهی اتفاق می‌افتد و این شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که از طریق سیستم بانکی اقدام به تسهیلات‌گیری می‌کنند. همچنین در این کشورها، تمام حجم بدهی دولت از طریق انتشار اوراق حاصل می‌شود و دولت‌ها به نهادهایی چون بانک مرکزی، شهرداری، بانک‌ و … بدهکار نمی‌شوند. در کشور ما تحقق این موضوع می‌تواند پیش از همه، موجب افزایش سطح شفافیت در حجم بدهی‌های دولت ‌شود، چراکه در چنین شرایطی میزان اوراق منتشر‌شده توسط دولت مشخص است. در واقع، زمانی‌که دولت به نهادهای مختلف بدهکار است و آماری از بدهی‌های آن به نهادهای مالی منتشر نشده و یا دیر به ‌دیر منتشر می‌شود، عملاً شفافیت به محاق می‌رود، موضوعی که با تأمین مالی از طریق بازار اوراق بهادار قابل‌بهبود است.

بورس چیست؟ همه چیز درباره بورس و انواع آن

در دنیای اقتصاد بورس به عنوان یک بازار برای تعیین قیمت و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار گفته می‌شود و آشنایی با بازار مالی این بازار به صورت چهارچوب های تعریف شده در گروه‌بندی های مختلف در دسترس تمامی افراد قرارگرفته است. طبیعتاً یکی از انتخاب های مهم هر سرمایه گذار، انتخاب بازار مناسب برای سرمایه گذاری متناسب با دارایی خود است. بازار بورس با توجه به ریسک پذیری فرد، میزان سرمایه و دانش و مهارت شخص، جذب‌کننده افراد است.

در میان بازارهای موازی موجود به منظور سرمایه گذاری، یکی از انتخاب های جذاب برای سرمایه گذاری، بازار بورس است.

ورود به بورس طلا و ارز با توجه به ماهیت پر ریسک و مبهم بودن آن و نوسانات بالا، برای همه افراد جذابیت ندارد. از طرفی بورس املاک به‌ واسطه مشکلات نقدشوندگی و دیربازده بودن نسبت به سایر بازارها، در گزینه‌های اول سرمایه‌گذاری در بورس قرار نمی‌گیرد.

نگاهی بر بورس و تاریخچه آن در جهان و ایران

واژه بورس در اصطلاح در زبان فرانسوی به‌عنوان کیف پول شناخته می‌شود. داستان قدیمی وجود دارد که گفته می‌شود در قرن پانزدهم میلادی در یکی از شهرهای بلژیک مردی بانام “واندر بورس” زندگی می‌کرده که در مقابل خانه او به ‌نوعی تمامی معاملات مالی و مغازه‌های صرافی فعالیت می‌کردند. بعد از آن در هر نقطه‌ای که به دادوستد پول و اسناد مالی پرداخته می‌شد، بورس نامیده می‌شد.

همان‌طور که توقع می‌رود در آن زمان نسبت به زمان حال، نظم و انضباط خاصی بر این فرآیند تعریف‌نشده بود و هر شخصی از هر طبقه‌ای قادر بود به این فعالیت‌ها بپردازد. به ‌مرور زمان و با بزرگ‌تر شدن این بازار به‌ منظور شفافیت بیشتر یک سری قوانین و چهارچوب‌ها شکل گرفتند به ‌نحوی ‌که از یک‌ زمان به بعد فقط صرافان و بازرگانان و دلالان بودند که در این بازار فعالیت جدی داشتند. با گذر زمان تالارهای مسقف برای فعالیت‌های بورسی شکل گرفت و در آن مکان مردم قادر به خریدوفروش اوراق نیز بودند.

تاریخچه پیدایش بورس در ایران به سال 1315 هجری برمی‌گردد که در این سال شخص بلژیکی تبار به نام “لان لوترفلد” بعد از تحقیقات دقیق در حوزه‌های مالی و بورسی ایران، فرآیندهای مربوط به تأسیس بورس در ایران را تهیه و به مسئولان مربوطه اعطا کرد. به دنبال بروز جنگ جهانی دوم، مقوله بورس با 25 سال تأخیر شکل گرفت. به‌این‌ترتیب که در سال 1341، با حضور ارکان اصلی کشور، موافقت‌نامه اولیه بورس سهام در مجلس تصویب و به بانک مرکزی ارسال شد. یک سال بعد از آن یعنی در سال 1346 با انجام چندین معامله بر روی سهام بانکی و معدنی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

بررسی انواع بازار بورس در ایران

در ایران بازار بورس به 4 بخش تقسیم ‌شده است که در هر کدام از آن‌ها به فعالیت‌های مختص به آن بازار انجام می‌شود. این 4 بخش عبارت‌اند از:

 1. بورس اوراق بهادار
 2. فرابورس
 3. بورس کالا
 4. بورس انرژی

این نکته را در نظر داشته باشید که در سایر کشورها بازار بورس ارز هم وجود دارد که در کشور ایران آشنایی با بازار مالی همچنین بازاری در راس وجود ندارد که عمدتاً در این فرآیند ارزهای خارجی مورد معامله قرارگرفته و افراد به خریدوفروش آن مشغول می‌شوند. در ادامه آشنایی با بازار بورس ایران به بررسی 4 بخش معرفی‌شده خواهیم پرداخت.

بورس اوراق بهادار تهران

در این بخش طبیعتاً اوراق بهادار سهام شرکت‌های بورسی و سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت، مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند و می‌توان به‌صورت قطعی گفت که در ایران تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاران مختص به این بخش است. رفته‌رفته با پیشرفته‌تر شدن سیستم‌ها و وضع قوانین مشخص و شفاف در بازار بورس معاملات در این بخش ساده‌تر و بهتر شد، به این شکل که هر شخص با اقدام به ‌منظور دریافت کد بورسی و با استفاده از مطالب آموزشی یا کلاس‌های آموزشی قادر به شروع معاملات سهام در این بازار خواهد بود.

فرابورس

برای شناخت بازار فرابورس لازم است بدانید، سهام شرکت‌هایی که به هر دلیل نتوانستند به بازار بورس اوراق بهادار راه پیدا کنند، در فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرند. می‌توان به این شکل تعریف کرد که قوانین ثبت یک شرکت در فرابورس به‌ مراتب نسبت به بورس اوراق بهادار ساده‌تر است. در ایران شروع فعالیت فرابورس به سال 1388 برمی‌گردد. طی آخرین قوانین مصوب از جانب سازمان بورس، فرابورس خود به سه دسته تقسیم‌شده است. این سه دسته عبارت‌اند از:

 • بازار اول: اکثر سهم‌ها در این بازار جای دارند که دامنه نوسان این سهم‌ها 5% و بدون در نظر گرفتن حجم‌ مبنا است.
 • بازار دوم: شرکت‌های سهامی عام در این دسته جای دارند. در کل سهام شرکت‌های زیان ده، شرکت‌های تازه تأسیس و شرکت‌هایی که با نیت ورود سرمایه بیشتر قصد تبدیل از سهامی خاص به عام را دارند در این بازار پذیرفته می‌شوند.
 • بازار پایه: بازار پایه خود به سه بخش زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می‌شود. دامنه نوسان معاملات در این سه بخش به ترتیب 3، 2 و 1 است. در ادامه به سه نکته مهم راجع به بازار پایه دقت کنید:

نکته اول: در صورت وجود صف خرید یا صف فروش در هر یک از سهام بازار پایه به مدت ۳ روز متوالی، در جلسه معاملاتی بعد دامنه نوسان در هر یک از تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۵، ۴ و ۲ درصد خواهد بود.

نکته دوم: ازاین‌پس امکان محاسبه سهام بازار پایه به ‌عنوان ارزش تضمین سهم (برای دریافت اعتبار معاملاتی) وجود دارد.

نکته سوم: همچنین بر این اساس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (etf) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام می‌توانند تا حداکثر ۱۰% از دارایی‌های تحت مدیریت خود را در بازار پایه سرمایه‌گذاری کنند.

بورس کالا

در بورس کالا همان‌طور که از نامش پیداست، افراد می‌توانند سهام کالاهای مختلف را بخرند. درمجموع بورس کالا به‌عنوان بستری برای عرضه‌کنندگان محصول در نظر گرفته‌شده است که می‌توانند محصول خود را بعد از بررسی کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس کالا، به فروش برسانند. محصولاتی که در این بازار به فروش می‌رسد معمولاً محصولات خام نظیر فلزات، گندم، پنبه، زیره، زعفران و … است. این بورس به ‌نوعی مناسب برای افرادی است که تا حدودی می‌خواهند از ریسک نوسانات کاذب قیمت‌ها در امان باشند.

بورس انرژی

بورس انرژی نیز به‌عنوان بورس کالایی شناخته می‌شود که در آشنایی با بازار مالی این بخش امکان معاملات حامل‌های انرژی و اوراق بهادار در همین راستا فراهم‌شده است. تاریخ شروع فعالیت بورس انرژی در ایران مربوط به سال 1391 است که به‌عنوان چهارمین بورس کشور برای عرضه محصولات نفتی و مشتقات آن و … شکل گرفت. در ادامه در نظر داشته باشید که بورس انرژی دارای دو بازار فعال فیزیکی و مشتقه است که ویژگی‌های این دو بازار ممکن است با هم تفاوت‌هایی داشته باشند. تفاوت مهم این دو بازار این است که در بازار فیزیکی کالاها مورد معامله قرار می‌گیرند ولی در بازار مشتقه (جهت مطالعه بیشتر می توانید مقاله ی اوراق مشتقه چیست؟ را مطالعه فرمایید)، اوراق مبتنی بر کالا معامله می‌شوند.

ساعت معامله در بازارهای مختلف بورس

به منظور فعالیت‌های بورسی و انجام معاملات مربوط به آن و به‌ نوعی شروع فرآیند خریدوفروش سهام، مطلع بودن از زمان‌های مربوط به بازار بورس امر بسیار مهمی است که در این بخش به‌ صورت مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. اگر شما بدون دانستن زمان معاملات برای ارسال سفارش اقدام کنید، بعید به نظر می‌رسد که به هدف خود برسید؛ بنابراین باید برای فعالیت در هر بازاری، علاوه بر کسب اطلاعات لازم فعالیت در آن بازار، ساعت معامله را نیز بدانید.

بازارهای مالی و بورس در سرتاسر دنیا در ساعات خاصی مورد معامله قرار می‌گیرند، به‌عنوان نمونه بازار بورس نیویورک از ساعت 09:30 الی 16:00، بازار بورس نزدک از ساعت 09:30 الی 16:00 در دسترس افراد بوده و قادر به انجام معاملات هستند. بازارهای مالی مختلفی در ایران فعالیت می‌کنند که می‌توان به بازار بورس و اوراق بهادار تهران، بازار آتی کالا، بازار بورس کالا، بازار اختیار معامله و … اشاره کرد. ساعات شروع معامله در هرکدام از این بازارها نیز متفاوت است. معامله گران و سهامدارانی که تمایل دارند در هرکدام از این بازارها به فعالیت بپردازند، لازم است تا ابتدا با سازوکار آن آشنا شده و در ساعات معامله سفارش‌های خود را ارسال کنند.

به ‌عنوان نمونه بازار اصلی بورس که بورس اوراق بهادار است روزانه غیر از ایام تعطیل از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 ظهر قابل‌دسترس و معامله هستند. در نظر داشته باشید که بازه زمانی 8:30 الی 9:00 صبح، به‌عنوان پیش گشایش آشنایی با بازار مالی در نظر گرفته می‌شود به این شکل که شما قادر به ثبت سفارش خریدوفروش خود هستید اما انجام سفارش‌ها از ساعت 9:00 در نظر گرفته می‌شود. طبق آخرین شنیده‌ها ظاهراً قانونی مبنی بر تغییر زمان معاملات از جانب سازمان بورس در نظر گرفته خواهد شد به ‌این ‌ترتیب که معاملات سهام آشنایی با بازار مالی عادی و کوچک از ساعت 9:00 الی 11:00 خواهد بود و معاملات سهم‌های بزرگ و پرحجم از ساعت 11:00 الی 15 در نظر گرفته خواهد شد.

چگونه سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنیم؟

به‌منظور شروع فعالیت در بازار بورس، شما ابتدا باید از طریق یکی از کارگزاری‌های بورس مجاز در کشور ثبت‌نام کنید. در گام اول معمولاً از طریق ثبت‌نام اینترنتی اطلاعات خود را ثبت کرده و در گام دوم به‌ منظور احراز هویت باید به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایید. زمانی که کد بورسی شما از جانب سازمان بورس صادر شد، شما قادر هستید که از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری مدنظر برای خریدوفروش سهم اقدام نمایید. در همین راستا شما می‌توانید برای کسب اطلاعات و مهارت‌های خود از کلاس‌های آموزش مؤسسات مختلف استفاده نمایید تا با تمامی ترفندهای معامله و انواع تحلیل‌های مربوط به آن آشنا شوید.

مقایسه بورس با بازارهای موازی

بازار سرمایه در ایران بسیار جذاب و یک موقعیت سرمایه‌گذاری خوب به شمار می‌آید. با توجه به قدیمی بودن بازار مالی کشور و تبلیغات گسترده طی دهه‌ها، ذهنیت همه افراد جامعه با ابزارهای سپرده‌گذاری بانکی آشنا است، اما سرمایه‌گذاری در بورس بسیار ناشناخته‌ و حتی به دلیل عدم شناخت کافی، نداشتن علم نسبت به آن، فراهم نساختن بسترهای فرهنگی، سرمایه‌گذاری در بورس به امری ترسناک تبدیل‌شده است. در صورتی‌ که در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه این بازار از قدیم مورد استقبال قرار گرفته و مردم مشغول به معاملات و خریدوفروش سهام بوده‌اند.

طبق آخرین اطلاعاتی که جستجو کنید تمام آمارها و ارقام حاکی از این هستند که بازدهی بازار بورس در ایران بیشتر از سایر بازارها و گزینه‌های رایج سرمایه‌گذاری بوده است؛ اما در نظر داشته باشید که این بازار یک تفاوت اساسی با سایر گزینه‌ها مثل بانک و مسکن دارد و این تفاوت در میزان بازدهی آن بر اساس نحوه عملکرد شخص سرمایه‌گذار نسبت به شناخت و علم او دارد. آنچه اندازه بازدهی شما در بازار بورس را مشخص می‌کند میزان توانایی، اطلاعات و تجربه مالی شما است. به ‌این ‌ترتیب این نکته را نباید فراموش کرد که با وجود بازدهی مناسب بورس، افراد بسیاری نیز وجود داشتند که ضررهای بسیار سنگینی را در این بازار متحمل شدند. اگر بدون آگاهی و اطلاعات وارد این بازار شوید نباید به ‌غیر از برخی سودهای تصادفی انتظار بیشتری از این بازار داشته باشید لذا می‌توان با تلاش اولیه و مداوم علم و فن خود را نسبت به این بازار سرمایه‌گذاری بیشتر کرده و در مراحل بعدی با جدیت و اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد این بازار شوید.

سخن آخر

همان‌طور که در آشنایی با بازار مالی این مقاله به آن پرداخته شد، به تعریف بورس پرداختیم و سعی کردیم نگاهی به پیدایش بورس در جهان و ایران داشته باشیم. در ادامه به جزئیات آن در بازار بورس و آشنایی با بازار بورس پرداختیم و نسبت به بازارهای موازی مقایسه‌ای انجام دادیم. نکته بسیار مهم و اساسی به‌منظور شروع معاملات در بورس و تزریق سرمایه‌تان به این بازار این است که نباید در قالب یک شخص مبتدی و غیرحرفه‌ای و یا حتی بدون هیچ اطلاعاتی نسبت به بورس، عمل کنید. همان‌طور که از طریق کانال‌های خبری از جذابیت بورس به گوش شما می‌رسد در سوی دیگر آن به دنبال نداشتن آشنایی با بازار مالی علم کافی و یا شانسی عمل کردن شما ممکن است با ضررهای سنگین مواجه شوید.

آشنایی با اقتصادبازارهای مالی

جلسه دوم از سلسله وبینارهای رایگان آشنایی با گرایش مالی در اقتصاد با ارائه جناب آقای دکتر مهدی قائمی اصل،عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با موضوع اقتصاد بازارهای مالی،روز چهارشنبه 5 آذر ماه ساعت 16 برگزار می شود.

ظرفیت دوره تکمیل شده است

توضیحات

به همت گروه پیشگامان دنیای مالی،وابسته به دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) دومین جلسه از سلسله وبینارهای رایگان آشنایی با گرایش مالی در اقتصاد با عنوان اقتصاد بازارهای مالی با همکاری انجمن های علمی اقتصاد دانشگاه های امام صادق(ع)،تهران،شهیدبهشتی،بوعلی سینا ،آیت الله بروجردی(ره)،الزهرا(س)،اصفهان،حکیم سبزواری و کردستان و با ارائه جناب آقای دکتر مهدی قائمی اصل برگزار می شود:

به گزارش گروه پیشگامان دنیای مالی،این وبینار با ارائه استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی قائمی اصل،عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد مالی،روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۶ برگزار می شود.این وبینار رایگان بوده و ثبت نام و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

جهت شرکت در این وبینار از طریق بخش رویدادها و وبینار ها نسبت به ثبت نام در این جلسه و دریافت فایل راهنمای حضور در وبینار،قدام نمایید.

اهمیت و ضرورت موضوع

اقتصاد مالی بعنوان شعبه ای از اقتصاد بصورت عام و کلی در موضوع تحلیل سرمایه گذاری مطالعه می کند،لکن نیاز است بصورت دقیق مرز های این گرایش از اقتصاد با اقتصاد سنتی مشخص شده و مباحث و حوزه هایی که یک اقتصاد دان مالی باید بر آن ها متمرکز شود مشخص گردد.با این حال گرایش اقتصاد مالی در فضای آکادمیک این رشته تعریف و چارچوب چندان دقیقی ندارد و در دانشکده های موجود در کشورمان نیز بصورت دقیق بر این مبحث تمرکز نشده است،از این رو یک دانشجوی اقتصاد همواره در رابطه با گرایش مالی و رویکرد ها و چارچوب های آن دچار ابهام است،لذا نیاز است طی سلسله جلساتی با حضور افراد فعال در این حوزه،جنبه های علمی و عملیاتی این گرایش از اقتصاد روشن گردد.

بازارهای مالی با نقشی که در جمع آوری منابع راکد و تخصیص آن به بنگاه های نیازمند ایفامیکنند و نیز نقشی که در تأمین مالی پروژه های بزرگ و کوچک اقتصادی دارند،می توانند منشأ بسیاری از تحولات اقتصادی در هر جامعه ای شوند.هر روزی که میگذرد بر دامنه فعالیت های این بازارها و نقشی که در اقتصاد کشورها ایفا میکنند،افزوده می شودو از طرفی تجربه برخی از کشورهای دنیا نشان میدهد که وجود بازارهای مالی قدرتمند میتواند منشأ بسیاری از پیشرفت ها در اقتصاد آن ها شود.

در کشورما نیز بنابر دلایل متعددی بازارهای مالی جایگاه قابل توجهی پیداکرده اند.جهت دهی مناسب به این بازارها و سیاست گذاری های ماهرانه،می تواند اثرات بسیار مناسبی را بر اقتصاد کشورمان داشته باشد و مانند بسیاری از کشورهای دیگر ،منشأ تحولات بزرگ اقتصادی شود از این رو آشنایی با ساز و کار این بازارها و در نتیجه ارائه تحلیل های اقتصادی منطقی از این بازارها،یکی از ضرورت هایی است که غفلت از آن باعث از دست رفتن آشنایی با بازار مالی فرصتی بزرگ می شود و ممکن است به پیامدهای بد اقتصادی منجر شود.

از این رو و با توجه به اهمیت موارد فوق الذکر گروه پیشگامان دنیای مالی در ادامه سلسله جلسات اقتصاد مالی،وبینار رایگان آشنایی با اقتصاد بازارهای مالی را برگزار میکند.

مخاطبین وبینار

این وبینار برای کلیه دانشجویان اقتصاد در مقاطع مختلف و کلیه افرادی که علاقمند به این رشته و آشنایی با شاخه های مختلف آن هستند مناسب و قابل استفاده می باشد.همچنین بدیهی است این جلسه برای افرادی که هنوز وارد فضای دانشجویی نشده اند اما آشنایی کلی با فضای کلی رشته اقتصاد دارند مناسب و قابل استفاده خواهد بود.

ارائه دهنده

این وبینار با ارائه استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی قائمی اصل برگزار خواهد شد.برخی از سوابق ایشان عبارتنداز:

 • دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)
 • عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
 • فعال در حوزه مطالعاتی اقتصاد مالی،بانکداری و اقتصاد سنجی
 • و….

در صورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام یا نیاز به رفع ابهام در رابطه با برنامه فوق از طریق ناحیه کاربری خود درسایت اقدام به ارسال تیکت پشتیبانی نمایید.در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

وبینار آشنایی با بورس و فرصت های درآمدزایی در آن

وبینار آشنایی با بورس

تا همین چند سال‌ اخیر، اکثر مردم تنها راه پس‌انداز یا حتی سرمایه‌گذاری کردن را نگهداری پول‌های خود در بانک می‌دانستند. دلیلش هم این بود که با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری آشنایی نداشتند. مثلاً آن‌ها نمی‌دانستند که یک فرد عادی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در واحدهای یک شرکت تولیدی، به اندازه دارایی خود در مالکیت آن‌ شرکت مشارکت کند. یا اینکه به اندازه دارایی خود در یک شرکت سرمایه‌گذاری سهیم شود.

حال سوال این است که آیا یک فرد عادی می‌تواند با سرمایه اندک خود، در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شریک شود؟ پاسخ آشنایی با بازار مالی این سوال مثبت است. بازار سرمایه و به ویژه بازار بورس اوراق بهادار این امکان را فراهم می‌کند تا هر فرد به میزان دارایی و سرمایه‌ای که دارد در یک یا چند شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری کند، و در سود آن‌ها شریک شود.

شما در هر کجای ایران و جهان می توانید با شرکت در وبینار آشنایی با بورس به صورت آنلاین پاسخ سوالات خود در خصوص نحوه شروع سرمایه گذاری در بورس را بدست آورید و با آگاهی کامل در این عرصه وارد شوید. این وبینار آموزشی آشنایی با بورس همراه با تدریس دکتر رشیدی از برترین فعالین و مدرسین این حوزه خواهد بود.

اهداف وبینار آشنایی با بورس

آشنایی شرکت کنندگان با انواع بازارهای مالی و پیدا کردن چشم اندازی مناسب برای سرمایه گذاری در سال 99

مخاطبین وبینار آشنایی با بورس
 • بورس برای تمام کسانی که به دنبال شغل دوم و یا سرمایه گذاری در یک فضا، با بازدهی بالا می گردند بسیار مناسب است.
 • بورس برای افراد زیادی شغل دوم و درآمد اول است.
محتوای وبینار آشنایی با بورس
 • نحوه و چگونگی ورود به بازار های مالی
 • تشریح مزیت سرمایه گذاری در بورس
 • نحوه کسب درآمد از بورس
 • معرفی شاخص های مهم بورسی و آموزش خرید و فروش آنلاین
 • آشنایی با تحلیل تکنیکال مقدماتی
 • چشم انداز سرمایه گذاری در سال 99
مشخصات دوره
چطور در این وبینار ثبت نام کنم؟
ثبت نام آنلاین از طریق وبسایت کادیک

با کلیک بر روی هر وبینار و ورود به بخش “ثبت نام وبینار” ، امکان ثبت نام و پرداخت اینترنتی شهریه وبینار آموزشی برای شما امکان پذیر است.

راه دیگر برای ثبت نام

شهریه وبینار مد نظر خود را به شماره حساب/کارت درج شده در زیر واریز نمایید. سپس با ما تماس بگیرید و مشخصات فردی و شماره رهگیری پرداخت خود را اعلام فرمایید.
شماره حساب: 80380020783631
شماره کارت: 6219861035104255
صاحب حساب: سیامک نوائی
بانک سامان

چطور با کادیک در ارتباط باشم؟
آدرس ما

اصفهان . خیابان وحید . حدفاصل چهارراه رودکی و خاقانی . روبروی بانک تجارت . مجموعه کادیک

تلفن های تماس

95025063(031) | 09103512871 | 95025016(031)

دیگر راه های تماس

فکس: 43858705(021)
واتزاپ: 09103512871
ایمیل: [email protected]

آشنایی با سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی

برای رسیدن به رشد اقتصادی مهم‌ترین عامل، افزایش تولید است. علم اقتصاد عوامل تولید را به دو دسته نیروی کار و سرمایه تقسیم‌بندی می‌کند. براساس بررسی‌های صورت گرفته در تاریخ اقتصاد ایران تاثیر عامل سرمایه بیشتر از نیروی انسانی بوده است. بنابراین برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاملا حیاتی است. اگر ساختار کلی اقتصاد را به دو بخش حقیقی و مالی تقسیم‌بندی کنیم منظور از سرمایه‌گذاری، تامین مالی از بخش مالی اقتصاد جهت استفاده در بخش تولید است.

0 2

راه‌های سرمایه‌گذاری

راه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد را می‌توان به ۴ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: مخارج دولت: دولت در صورت نداشتن کسری بودجه می‌تواند با اجرای پروژه‌های مختلف به رشد اقتصادی کمک کند. در حال حاضر به دلیل کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی، سرمایه‌گذاری دولت به سختی قابل انجام است. سرمایه‌گذاری خارجی: عموما کشور‌های مختلف برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود دست به تامین مالی خارجی می‌زنند. ایران به دلیل متحمل شدن تحریم‌های ظالمانه، تقریبا از این روش تامین مالی محروم است. بازار پول (نظام بانکی): نظام بانکی ایران از گذشته‌های دور نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف داشته است. در سال‌های اخیر نیز به دلیل مشکلات نظام بانکی، نقش این بخش در تامین مالی متزلزل شده است. بازار سرمایه: در حال حاضر بخش حقیقی اقتصاد از بازار سرمایه به صورت عرضه‌های اولیه (IPO)، عرضه سهام به صورت خرد و بلوکی در بازار ثانویه، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و انتشار اوراق صکوک تامین مالی می‌کند. با توجه به تحولات بخش مالی اقتصاد ایران‌، سهم بازار سرمایه از اقتصاد در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود نقش بازار سرمایه در سال‌های آتی پررنگ‌تر شود.

ساختار بازارهای مالی

یکی از بازارهای مالی، بازار پول است که در آن از هر ابزار یا دارایی با توان نقد‌شوندگی بالا یا ابزارها و دارایی‌های خرد برای تبادل استفاده می‌شود. این ابزارها معمولا توسط شرکت‌ها، اشخاص، بنگاه‌های تجاری و شرکت‌ها استفاده می‌شوند و در واقع نوعی جانشین پول هستند که سررسید کمتر از یک سال دارند. از جمله ابزارهای بازار پول می‌توان به سپرده‌ها، وام با وثیقه، حواله و بروات اشاره کرد.

0 3

بازار سرمایه

یکی دیگر از بازارهای مالی، بازار سرمایه است که با نام بازار بورس اوراق بهادار نیز شناخته می‌شود، بازاری برای خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مالکیت است. کار اصلی بازار سرمایه ایجاد پلی ارتباطی بین تامین‌کننده سرمایه‌های خرد و کلان، چه حقیقی و چه حقوقی و متقاضیان سرمایه مثل شرکت‌هاست. بازار سرمایه در واقع تسهیل‌کننده فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی (اسناد خزانه، اوراق تجاری و گواهی سپرده) است. شاخص‌ترین ابزار مالی این بازار، اوراق مالکیت است که اکثرا با نام سهام شناخته می‌شود. برخلاف بازار مالی پول، بازار سرمایه محلی برای عرضه و فروش سهام و اوراق قرضه برای بازه‌های زمانی بیش از یک سال است. روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس روش مستقیم: در این روش سرمایه‌گذار خودش به طور مستقیم وارد معاملات می‌شود. پیش‌نیاز این روش سرمایه‌گذاری شناخت کافی از فضای اقتصادی، بازار سرمایه و تسلط بر روش‌های تحلیل اقتصاد صنایع مختلف و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. روش غیرمستقیم: در این روش شخص منابع خود را در اختیار افراد خبره سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد. این افراد باید دارای مجوز از سوی سازمان بورس باشند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا