دوره ی فارکس در ایران

ابزار رشد و درآمد

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و رشد کشورها

محرک توسعه در اقتصاد را می‌توان بخش‌هایی از اقتصاد دانست که سبب افزایش درآمد کل می‌شوند؛ یعنی در واقع همان بنگاه‌هایی که کار ایجاد می‌کنند، سطح دستمزد را افزایش می‌دهند، صادرات به وجود می‌آورند و به عبارت دیگر در مفهوم عام بخش‌هایی از اقتصاد که سبب افزایش در تولید ناخالص ملی (GDP) می‌شوند.

مقدمه

البته در این میان افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی به عنوان کاتالیزوری در فرآیندهای تولید کالا و خدمات عمل کرده و به فرآیندهای توسعه سرعت می‌دهند، به عنوان مثال دریافتی‌های ضمنی حاصل از افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها کمک می‌کند که بنگاه‌ها سطح دستمزد کارگران را بدون افزایش در قیمت زیاد کنند و لذا کارگران افزایش درآمدی بدون تورم خواهند داشت.

جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد کشور‌ها و در روند توسعه کجاست؟

نقطه آغاز مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدل‌های توسعه اقتصادی به زمانی برمی‌گردد که فرآیندهای تحقیق و توسعه در کنار اجزای اصلی(سنتی) مدل‌های رشد مطرح شد. مدل‌های رشد درون زا در کنار مطالعه اجزای قبلی تئوری‌های توسعه‌ یعنی انباشت سرمایه فیزیکی، تجارت داخلی، افزایش جمعیت به استفاده از تحقیق و توسعه و ابداعات در فرآیند تولید و افزایش بازدهی اقتصاد که در نهایت توسعه پایدار را ممکن می‌سازد، می‌پردازند. فعالیت‌های رومر در تبیین مدل‌های جدید رشد را می‌توان در این دسته مشاهده نمود.
اما در نهایت و در فضای اقتصاد دانش محور امروز توانایی استفاده بهینه و موثرتر از اطلاعات در جهت افزایش سطح بهره‌وری بسیار مهم است.امروزه رقابت اقتصادی بیشتر وابسته به توانایی تبدیل حجم انبوه اطلاعات به دانش قابل استفاده و به کارگیری آن در راستای اهداف بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه اقتصاد کشورها است. به همین دلیل است که مدیریت دانش امروزه نیاز اساسی برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود، زیرا با تبدیل صحیح و موثر اطلاعات به دانش رشد بنگاه‌ها سرعت گرفته و رقابت اقتصادی میان آنها در بازارها تسهیل می‌شود.

توانایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر‌گذاری بر رشد اقتصادی از طریق چند مکانیزم است.

اول فناوری اطلاعات و ارتباطات (یا به عبارت صحیح‌تر ابزار‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کنار مجموع سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌ها از بازدهی بالایی برخوردار است، ضمن آن که ابزار رشد و درآمد ابزار رشد و درآمد به افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز کمک می‌کند.
دوم استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بنگاه باعث افزایش مجموع کارآیی آنها و در نهایت افزایش MFP در مجموع کارکرد بنگاه‌ها می‌شود.
سوم استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد تاثیرات مثبت در جهت توسعه به صورت غیرمستقیم و شبکه‌ای در اقتصاد می‌شود؛ به عنوان مثال کاهش هزینه‌های مبادله و کاهش هزینه‌های هماهنگی و. همه و همه در نهایت موجب کارآیی کل در اقتصاد می‌شود.
یکی از بارزترین مواردی که به عنوان تاثیرات شبکه‌ای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان نام برد تسهیل در کشف دانش موجود در سازمان‌ها و بنگاه‌ها است؛ یعنی ابزاری برای کشف گنج نهفته در خاک بنگاه‌ها.استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده که سامانه‌ها و نظام مختلف اما با یک هدف تهیه گردد که آن جمع آوری اطلاعات و در نهایت، تبدیل آن به یک انگاره (Wisdom) برای استفاده در بنگاه‌ها می‌باشد. در چرخه مدیریت دانش عناصر متفاوتی وجود دارد. شاید بخشی از آن که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، ابداع حاصل از دانش سازمان به عنوان حلقه اصلی این چرخه است.
رابرت سولو دریافت‌کننده جایزه نوبل در سال 1987 به خوبی نقش اصلی ایده‌ها و ابداعات را در تولید تکنولوژی و تاثیر آن در رشد اقتصادی تبیین می‌کند.براساس مدل وی، چهار پنجم رشد تولید سرانه هر کارگر در ایالات متحده حاصل از تکنولوژی است. مطالعات مختلف دیگری نیز وجود دارد که حاکی از آن است که ابداعات عامل موثر در رشد کشورها به شمار می‌روند. برای مثال در ایالات متحده ?? تا ??‌‌درصد بهره‌وری و رشد به دست آمده طی قرن ?? مربوط به ابداعات در شکل‌های گوناگون است و یا مطالعاتی که بانک فدرال آمریکا در سال . انجام داده است که در آن به نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سرمایه دانش می‌پردازد.
سرمایه دانش که در کنار سرمایه‌ فیزیکی بنگاه‌ها به شمار می‌رود، اشکال گوناگونی دارد؛ از برنامه‌های نرم افزاری و پایگاه‌ داده‌ها گرفته تا نتایج تحقیق و توسعه و گواهینامه‌ها. این مطالعات نشان می‌دهند که بنگاه‌های آمریکایی بیش از یک‌تریلیون‌دلار در یک سال برای سرمایه دانشی هزینه کرده‌اند یا در واقع سرمایه‌گذاری نموده‌اند که برابر با مقداری است که این بنگاه‌ها در مدت مذکور سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام داده‌اند. البته باید اشاره نمود پس از سال . این روند شتاب بیشتری به خود گرفت زیرا در حدود ??‌‌درصد رشد بهره‌وری در آمریکا طی دهه . ناشی از توسعه و به کارگیری ایده‌های جدید بود. این در حالی است که کسری نزدیک به ??‌‌درصد از این رشد ناشی از توسعه سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌بوده است.
به طور قطع تنها گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل تسهیل و تسریع خلق ایده‌ها و ابتکارات نیست.طبق نظر اکثر اقتصاددانان، خلق ایده‌ها و ابداعات جدید ریشه در اقتصادهای پیشرفته دارند زیرا در این کشور‌ها التزام لازم به تحقیق و توسعه وجود دارد. ضمن آنکه باید اضافه کرد که توزیع فناوری اطلاعات نیز در سطح جهانی حتی در سطح کشور‌ها متوازن نیست، در کنار پایبندی به تحقیق و توسعه شرایط اقتصادی و سیاسی پایدار، شرایط ایجاد کسب و کار جدید ودر نهایت قوانین دفاع از مالکیت معنوی از جمله مواردی است که در فرآیند خلق ایده‌های جدید موثر است.
از طرف دیگر بررسی تاریخی فرآیند توسعه برخی از کشورها نشان می‌دهد که آن‌ها با گشودن درب‌های اقتصاد خود به روی تکنولوژی کشورهای پیشرفته با شخصی سازی آن ضمن ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت شرایطی فراهم نمودند که سبب خلق ایده‌های جدید در راستای تکنولوژی وارد شده باشد که بدین طریق شکاف تکنولوژیک موجود را پوشش دهند. ضمن آنکه دولت در این کشورها با حفظ کامل قوانین مالکیت معنوی و حمایت از ابداعات و اختراعات داخلی در کنار تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای افزایش FDI سبب جلوگیری از پدیده « سواری مجانی» شده‌اند و البته در کشورهایی که فرآیند آموزشی آنها از مهارت‌های لازم جهت کسب و کار دور است دانش لازم توسط فرآیند دیگری تکمیل یا حتی ایجاد می‌شود و آن کسب مهارت و دانش لازم با انجام کارها است.
این نوع کسب دانش به سبب شکل ایجاد آن بسیار ارزشمند و حیاتی است. مدیریت دانش مربوط به این دسته در حالت غایی و عالی خود به تشکیل انجمن‌های تجربی (CoP-Communities of Practice) می‌انجامد که ضمن تبدیل دانش ضمنی به دانش قابل ذخیره در این فرآیندها سبب حفظ پایداری و استقلال بنگاه‌ها می‌شوند. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها در توسعه بنگاه‌های موجود بلکه در ایجاد بنگاه‌ها و کسب و کار جدید نیز تاثیر‌گذار گشته است. تصمیم ایجاد کسب و کار دیگر مبتنی بر هزینه کمتر زمین، یا هزینه کمتر انرژی و یا هزینه کمتر برای نیروی کار یا حتی در دسترس بودن مواد خام نیست. البته این عوامل نیز همچنان موثر هستند ولی شاید عاملی که امروزه پررنگ‌تر جلوه می‌کند توانایی بنگاه در به دست آوردن اطلاعات و دانش مورد نیاز برای تولید و توسعه بنگاه است که خود مبتنی بردو عامل عمده است.
دسترسی خوب به بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (مثلا امکان دسترسی به اینترنت) و دوم در دسترس بودن نیروی کار آزموده و با دانش مربوطه است آشکار معیار تعیین‌کننده برای ایجاد کسب و کار زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. صاحبان بنگاه‌های جدید دیگر به امکاناتی نظیر اینترنت به عنوان سرگرمی، تفریح و یا. نگاه نمی‌کنند. برای آنها اینترنت ابزاری تولیدی و حتی ابزاری برای گسترش بازارهایشان به شمار می‌رود و حتی فراهم بودن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بنگاه‌هایی که اساسا محصول آنها تکنولوژیک است یا نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها عمیق است، جزو شریان‌های اصلی موجودیت بنگاه به شمار می‌رود.
عامل تعیین‌کننده دیگر از دسته عوامل جدید نیروی کار آموزش دیده است. دسترسی آسان به زیرساخت‌های فیزیکی بدون شک مهم است، اما از آنجا که در رویکرد جدید مدیریت، نیروی انسانی دیگر به عنوان سرمایه مطرح می‌شود لذا یکی از مهم‌ترین دارایی‌‌های بنگاه‌ها می‌باشد. پس دسترسی بنگاه به نیروی کار آموزش دیده و خبره مربوط به فعالیت بنگاه امری اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی به دست آوردن سرمایه انسانی از قبل اندوخته که گواه آن تقاضای فزاینده نیروی کار خبره و آشنا با مهارت‌های فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر است.
به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو با تاثیرات مستقیم به صورت کالاهای سرمایه‌ای با بازدهی بالا یا حتی محصولات مبتنی بر فاوا که کشورها در آن از مزیت رقابتی برخودار هستند به توسعه بنگاه‌ها و کشورها کمک می‌کند. از سوی دیگر با تاثیرات شبکه‌ای در افزایش بهره‌وری چند عامله (MFP) و کاهش اشکال مختلف هزینه و تسهیل ایجاد دانش و خلق ابداعات باعث پرش اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور‌ها می‌گردد.

ابزار یراق

فروشگاه ابزار یراق

راهنمای صفر تا صد راه‌اندازی ابزار فروشیآموزش راه اندازی ابزار یراق به زبان ساده

بخش های مختلف این مقاله : معرفی شغل ابزار فروشی + راهنمای انتخاب شغل ابزار فروشی + آموزش راه اندازی ابزار ابزار رشد و درآمد فروشی + هر آنچه بعد از راه اندازی ابزار یراق ( هک رشد ) نیاز دارید.

ما تنها ابزار یراق را معرفی نمی کنیم بلکه ۰ تا ۱۰۰ ابزار یراق را از اجازه مغازه تا فروش با شما هستیم .

ابزار فروشی و یا ابزار یراق از جمله مشاغلی است که به واسطه ارتباط مستقیم با بسیاری از اصناف پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری و کسب درآمدهای بالا دارد.

ابزار آلات دنیای بسیار گسترده‌ای دارند و به همین دلیل لازم است تا پیش از ورود به این شغل با دنیای ابزار آلات آشنایی لازم را داشته باشید. شناخت ابزار آلات گوناگون می‌تواند به انتخاب درست آنها براساس میزان فروش و حاشیه سود کمک کند بخصوص اگر سرمایه اولیه محدودی دارید و می‌خواهید وارد این حوزه شغلی شوید باید بدانید چه اجناسی را خریداری کنید. معمولا ابزار فروشی کوچک که با سرمایه کم راه اندازی می‌شوند تمایلی به خرید اجناس برقی ندارند زیرا فروش آنها محدود است و نیاز به سرمایه بالا دارد.

شناسایی نیاز بازار و ابزارآلات گوناگون می‌تواند دیدگاه مناسبی برای این کار به شما می‌دهد. همچنین تعیین مکان مناسب برای راه اندازی ابزار فروشی بسیار مهم است که ما در ادامه این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

باید بدانید مغازه ابزار فروشی در هر شهری می‌تواند سودآور باشد زیرا به علت ساخت‌وسازهای ساختمانی، مردم در هر صورت باید از لوازمات ساختمانی و یراق‌آلات برای پیش بردن کار خود استفاده کنند پس برای کسب سود فقط کافیست بدانید چگونه مغازه ابزار فروشی خود را راه اندازی کنید.

در این مقاله به بررسی ابعاد کلی مغازه ابزار فروشی میپردازیم پس اگر قصد راه اندازی مغازه ابزار یراق را دارید حتما تا انتهای مقاله با ما همراه باشید

شما هم اکنون بهترین متخصصین راه اندازی مغازه ابزار فروشی را در کنار خود خواهید داشت پس بهتر است آب را از سرچشمه بنوشید.

در ادامه سراغ فرمول چرتکه (فرمول شماره 1 انتخاب شغل ) برای ابزار یراق می رویم , فرمول چرتکه به پنج سوال مهم درباره این شغل جواب خواهیم داد.

 1. سود ابزار فروشی چقدر است؟
 2. درآمد ابزار فروشی چقدر است؟
 3. سرمایه اولیه راه اندازی ابزار فروشی چقدر است؟
 4. مزایای شغل ابزار فروشی چیست؟
 5. معایب شغل ابزار فروشی چیست؟

چرتکه ابزار یراق مسیر را برای شما هموارتر خواهد کرد چون جواب تمام سوالات شما در مورد راه اندازی مغازه ابزار فروشی را دراختیارتان قرار خواهیم داد. این روش ماست (راه اندازی ابزار فروشی بصورت ۰ تا ۱۰۰)

راهنمای مقاله : ما تنها شغل ابزار فروشی را معرفی نمی کنیم . این مقاله تا انتها سه بخش دارد , راهنمای انتخاب شغل ابزار فروشی ( سطح یک ) , آموزش راه اندازی شغل ابزار فروشی ( سطح دو ) و هر آنچه بعد از راه اندازی مغازه یراق آلات نیاز دارید ( سطح سوم)

هر آنچه برای راه اندازی مغازه ابزار یراق نیاز دارید در این مقاله در اختیار شماست پس تا انتهای مقاله ادامه دهید .

سیاست‌های مالی چیست؟

سیاست‌های مالی یا Fiscal Policy

از دیرباز دولت‌ها از سیاست‌های بسیاری در اقتصاد استفاده می‌کردند. اقتصاد در هر نقطه از دنیا متأثر تکانه‌هایی است که سبب تغییرهای قابل‌توجهی در سیستم عرضه و تقاضا می‌شود. سیاست‌گذاران با استفاده از سیاست‌های مختلفی از جمله مالی، می‌توانند اثر تکانه‌ها را بر متغیرهای کلان اقتصادی کنترل و حداقل سازند. در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که درآمد دولت به شدت تحت تأثیر درآمدهای نفتی است، ارتباط بالایی میان قواعد مالی از سوی دولت و وضعیت درآمدهای نفتی وجود دارد. از این رو، نوسانات در این درآمدها نیز از مسیر سیاست‌های مالی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و آن‌ها را از وضعیت دارای ثبات منحرف می‌سازد. بدین ترتیب ضرورت وجود سیاست‌های مالی در این کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

سیاست‌های مالی

سیاست‌های مالی یا Fiscal Policy، سیاست‌هایی هستند که دولت‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل و اثرگذاری بر اقتصاد از آن‌ها استفاده می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که به دلیل وابستگی بالای اقتصاد و سیاست به هم، نیاز است تا ابزارهایی برای به تعادل رساندن این دو استفاده شود. بسیاری از متغیرهای اقتصادی با تغییر شرایط یا تغییر سایر متغیرها، به طور خودکار تغییر می‌کنند. در این‌گونه موارد امکان دارد اقتصاد از مسیر خود منحرف شود. سیاست‌های مالی، اقداماتی هستند که با قصد قبلی برای تغییر متغیرهای کلان اقتصادی و هدایت اقتصاد در جهت مناسب، استفاده می‌شوند. سیاست‌های مالی نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست است؛ بنابراین دولت‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی نیز بر بازار کالا و خدمات سیاست‌هایی را پیاده می‌کنند. این سیاست‌ها در زمینه تغییر درآمد و هزینه است تا بازار عرضه و تقاضای محصولات را تحت تأثیر بگذارد. مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های مالی، تغییر در هزینه‌ها و مالیات است. اهداف دولت‌ها از اجرای سیاست‌های مالی می‌تواند باهم متفاوت باشد. برای نمونه، در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از ابزارهای سیاست‌های مالی برای کنترل تورم، افزایش اشتغال و از بین بردن رکود استفاده می‌کنند. در کشورهای درحال‌توسعه نیز، دولت‌ها برای افزایش درآمد خود، رشد اقتصادی و افزایش عرضه، از ابزارهای سیاست‌های مالی استفاده می‌کنند. تغییر متغیرهای اقتصادی کلان مانند افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) که نشان‌دهنده وضعیت معیشتی مردم جامعه است نیز یکی از اهداف مهم دولت است.

به طور کلی دولت، هزینه‌هایی مانند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، ارائه خدمات رفاهی و آموزشی، خدمات بهداشتی، یارانه‌ها و … دارد. همچنین درآمد دولت شامل مالیات، انتشار اوراق، فروش منابع طبیعی و دارایی‌ها، چاپ پول و … است. دولت برای اجرای سیاست‌های مالی، هر کدام از این موارد را بر اساس بررسی‌ها و برآوردهای خود تغییر می‌دهد.

ابزارهای سیاست های مالی دولت

انواع سیاست‌های مالی دولت

سیاست‌های مالی که دولت‌ها از آن‌ها در اقتصاد استفاده می‌کنند، شامل دو سیاست انبساطی و انقباضی می‌شود که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

سیاست‌های مالی انبساطی

سیاست‌هایی که سبب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد به سیاست‌های مالی انبساطی معروف هستند. در واقع دولت با استفاده از این نوع سیاست‌ها تلاش می‌کند تا پول در گردش، در جامعه افزایش یابد و تقاضا برای محصولات و خدمات بالا رود. کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت از انواع ابزارهای دولت برای اجرای سیاست‌های مالی انبساطی است.

سیاست‌های مالی انبساطی باهدف گشایش در تولید و کاهش بیکاری اجرا می‌شود. دولت، با افزایش هزینه‌های خود، تقاضای مردم را برای خرید کالاها و خدمات افزایش می‌دهد و چرخه تولید بیشتر شده و اشتغال نیز افزایش می‌یابد. هنگامی که اشتغال پایین است و بازارها و اقتصاد در حالت رکود خود هستند، از این سیاست‌ها استفاده می‌شود.

سیاست‌های مالی انقباضی

سیاست‌هایی که سبب محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، سیاست‌های مالی انقباضی هستند. دولت با استفاده از سیاست‌های مالی انقباضی، سرمایه در گردش را در جامعه کاهش می‌دهد تا تقاضا برای خرید کالا و خدمات کم شود. افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت از جمله ابزارهایی برای اجرای سیاست‌های مالی انقباضی است. با افزایش مالیات، هزینه‌های دولت کاهش‌یافته و تقاضا در جامعه نیز کم می‌شود. هنگامی که جامعه در شرایط اشتغال بالا قرار دارد و تورم ناشی از بهره‌برداری اضافی از منابع تولید برقرار است، برای کاهش تقاضا و تورم از این نوع سیاست‌ها استفاده می‌شود.

سیاست‌های مالی انقباضی

تفاوت سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی

همان‌طور که توضیح دادیم، سیاست‌های مالی، تغییر در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت برای کنترل درآمد یا هزینه، تغییر در مالیات و سایر پرداخت‌های مالی است؛ اما سیاست‌های پولی یا Monetary Policy، سیاست‌هایی را شامل می‌شود که حجم پول را تغییر داده یا کنترل می‌کند و ساختار نرخ بهره را در جامعه تغییر می‌دهد. ابزارهای سیاست‌های پولی شامل تغییر در پایه پولی و حجم پول، تغییر در نرخ تسهیلاتی بانکی و تغییر نرخ ذخیره قانونی است. سیاست‌های پولی ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای تغییر در میزان عرضه پول استفاده می‌کند. اهداف اجرای سیاست‌های پولی شامل ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره بانکی و ثبات در بازارهای مالی و ارزی است.

سیاست‌های پولی نیز مانند سیاست‌های مالی دارای دو نوع سیاست‌ انبساطی و انقباضی هستند. در سیاست‌های پولی انبساطی، ابزارهایی مانند کاهش نرخ بهره، افزایش اعطای وام و تسهیلات برای افزایش نقدینگی و تولید استفاده می‌شود. در مقابل، با افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش هزینه دریافت وام و تسهیلات، سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش نقدینگی، افزایش پس‌اندازهای بانکی، کاهش تقاضا و کنترل تورم اجرا می‌شود.

مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی، نرخ بهره است. متغیرهای کلان اقتصادی و در کل، فعالیت‌های اقتصادی به میزان زیادی متأثر از میزان نرخ بهره است.

به طور کلی، سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی در کنار هم، تأثیرات زیادی بر اقتصاد کشور، اشتغال و عرضه و تقاضا دارند؛ بنابراین نهادهای تصمیم‌گیرنده، دولت و بانک مرکزی باید متغیرهای کلان اقتصادی فعلی را در نظر بگیرند و بهترین برنامه را برای اهداف مورد نظر خود، تعیین و اجرا کنند.

کلام آخر

با توجه به مطالبی که بیان کردیم در شرایط اقتصادی متفاوت، سیاست‌های مختلفی اتخاذ می‌شود. از آن جایی که اقتصاد ایران به میزان بالایی به درآمدهای نفتی وابسته است، هزینه‌های دولت از این طریق جبران می‌شود؛ بنابراین با تغییر درآمدهای نفتی کشور، دولت از سیاست‌های مالی مختلفی استفاده می‌کند؛ بنابراین انتخاب و اجرای سیاست‌های مالی به شرایط اقتصادی کشور و درآمد دولت بستگی دارد.

اقتصاددانان بسیاری با بررسی شرایط، سیاست‌های مناسب را انتخاب کرده و دولت از طریق ابزارهای خود این سیاست‌ها را اجرا می‌کند. اجرای درست سیاست‌های مالی می‌تواند یک اقتصاد را از رکود خارج کرده و به سمت رونق سوق دهد یا اینکه چرخه تولید را در شرایط بهینه‌ای نگاه دارد. لازم به ذکر است که سیاست‌های مالی باید همراه با سیاست‌های پولی باشند تا نتایج درستی را ارائه دهند.

بازدیدها: 4,423

تعادل پولی و مالی چیست و توسط چه کسانی انجام میگیرد؟

باسلام و احترام؛
دوست عزیز، در اقتصاد کلاسیک، تعادل کل اقتصاد از تعادل‌های جداگانه از جمله تعادل پولی و تعادل مالی تفکیک می‌گردد و توسط بخش حقیقی اقتصاد انجام می‌گیرد.

10 استراتژی برتر برای رشد کسب و کار

استراتژی یک برنامه عملی (action plan) است که برای دستیابی به یک هدف خاص طراحی می شود. استراتژی رشد کسب و کار یک راهکار عملی برای دستیابی به رشد در کسب و کار است.

در اینجا برخی از استراتژی های رشد که معروف و محبوب هستند را ذکر خواهیم کرد:

در یک سرمایه گذاری مشترک، دو یا چند شرکت والد موافقت می کنند که سرمایه، فن آوری، منابع انسانی، ریسک ها و پاداش ها را در شکل گیری یک نهاد جدید و تحت کنترل مشترک هر دو شرکت، به اشتراک بگذارند.

1. تنوع( Diversification)

تنوع، یک استراتژی رشد است که حتما باید به طور صحیح انجام شود. مثلا کارآفرینان می توانند در حوزه های جدیدی از فعالیت ها از لحاظ فناوری یا بازار وارد عمل شوند. این استراتژی به استفاده موثر از منابع شرکت کمک می کند و خطرات کسب و کار را به حداقل می رساند.

تنوع موجب رشد در کسب و کارهای مختلف می شود و از طریق کاهش قابل توجه چرخه عملیات، ریسک کلی کسب و کار را کاهش می دهد.

ورود برند Louis Philippe، یکی از برندهای بسیار خوب پوشاک مادورا، به صنعت کفش.

2. توسعه بازار( Market development)

یک کارآفرین می تواند به دنبال ایجاد یک بازار جدید برای محصولات و خدمات موجود خود باشد. بازار جدید می تواند جغرافیایی (به عنوان مثال صادرات خارجی) یا یک بخشِ بدون استفاده از بازار داخلی باشد. می توان با طراحی مجدد بسته بندی محصول و گسترش کانال های توزیع محصول، یک بازار جدید برای محصولات موجود ایجاد کرد.

این استراتژی توسط شرکت هایی مانند Godrej، Tata، Kisan به منظور افزایش درآمد استفاده می شود.

3. توسعه محصول( Product development)

یک کارآفرین به جای پیدا کردن یک بازار جدید برای محصولات موجود، می تواند یک محصول جدید را در بازار فعلی ارائه دهد.

معرفی صفحه کلید Qwerty و مشابه با صفحه کلید کامپیوتر توسط شرکت نوکیا. بازار هدف این محصول، جوانان و مدیران هستند که اغلب بیشتر از برقراری تماس، از خدمات چت و ایمیل استفاده می کنند.

4. نفوذ در بازار( Market Penetration)

یک کارآفرین از طریق استراتژی نفوذ در بازار می تواند درصد بیشتری از سهم بازار را مورد هدف قرار دهد. این نوع استراتژی معمولا به دنبال کسب یک مزیت رقابتی از طریق قیمت گذاری، بازاریابی یا سایر طرح ها است.

استراتژی نفوذ در ابزار رشد و درآمد بازار به افزایش سهم بازار محصول یا خدمات فعلی در بازار موجود کمک می کند. استراتژی نفوذ در بازار می تواند با ارائه پیشنهادات فروش، افزایش نیروی فروش، افزایش هزینه های توزیع و ارتقاء محصولات اعمال شود که در نهایت با اعمال هزینه های بیشتر در حوزه بازاریابی و تبلیغات می تواند میزان فروش را افزایش دهد.

5. سرمایه گذاری مشترک( Joint Venture)

در یک سرمایه گذاری مشترک ، دو یا چند شرکت والد موافقت می کنند که سرمایه، فن آوری، منابع انسانی، ریسک ها و پاداش ها را در شکل گیری یک نهاد جدید و تحت کنترل مشترک هر دو شرکت، به اشتراک بگذارند. این امر اجازه می دهد تا شرکت ها به کسب و کار مربوطه و یا بازارهای جغرافیایی جدید وارد شوند و یا دانش فنی جدیدی کسب نمایند. همچنین موجب کاهش ریسک ها می شود.

مثال هایی از سرمایه گذاری های مشترک عبارتند از:

1.فیات و تاتا موتور: شرکت تاتا موتور و فیات در تولید خودروهای خود یه سرمایه گذاری مشترک پرداخته اند. بدین طریق که Tata Motors موتورهای دیزلی را برای شرکت فیات خریداری می کند و فیات نیز اتومبیل های Tata را در اروپا توزیع می کند.

2.ماهیندرا و رنو: استراتژی سرمایه گذاری مشترک نوعی استراتژی ورود به بازار برای شرکت رنو بود. این سرمایه گذاری مشترک باعث تولید خودروهای لوگان رنو در هند شد. رنو اطلاعات بازار را بدست می آورد و ماهیندرا یاد می گیرد که چگونه اتومبیل های خوب تولید کند و شبکه ای از نمایندگی های خود را برای سود بیشتر ایجاد کند.

6. ادغام( Mergers)

ادغام، ترکیب دو یا چند شرکت موجود در قالب یک شرکت است. ادغام ممکن است بسته به ماهیت شرکت های ادغام شونده، به صورت افقی، عمودی و یا ترکیبی باشد. ادغام به افزایش سهم بازار کمک می کند و رقابت را ابزار رشد و درآمد کاهش می دهد. مزایای این استراتژی از ویژگی «صرفه جویی در مقیاس» ناشی می شود.

به عنوان مثال، شرکت های Hindustan Computers Ltd، Hindustan Instruments Ltd، Indian Software Company Ltd و Reprographics Ltd که در حوزه نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت دارند، در یک شرکت کاملا جدید به نام HCL Ltd ادغام شدند.

سه نوع اصلی ادغام عبارتند از:

ادغام افقی، ترکیب دو یا چند شرکت در یک منطقه تجاری است. به عنوان مثال، دو ناشر با یکدیگر برای به دست آوردن سهم بازار ادغام می شوند.

ادغام عمودی، ترکیب دو یا چند شرکت است که در مراحل مختلفی مانند تولید یا توزیع محصول ادغام می شوند. به عنوان مثال، ادغام یک شرکت تولیدی تلویزیونی با یک شرکت بازاریابی تلویزیونی.

ادغام ترکیبی به معنای ادغام شرکت هایی است که دارای خط مشی ها و فعالیت های تجاری غیر مرتبط هستند.

7. فرانچایز( Franchising)

فرانچایز یکی از استراتژی تجاری است که به خوبی شناخته شده است. این استراتژی می تواند توسط کسب و کارهای کوچک و شرکتی که دارای برند شناخته شده است، استفاده شود. انجام یک کسب و کار کوچک با فرانشیز و تحت یک سازمان دیگر، برای شرکت هایی که نمی توانند سرمایه گذاری های زیادی را برای کسب و کارشان انجام دهند، بسیار سودمند است. فرانشیز می تواند یک میانبر برای رسیدن به موفقیت باشد.

8. بازار جاویژه (Niche Market)

بازار جاویژه یک بخش تخصصی در بازار است که کارآفرینان می توانند به به ارائه محصولات و خدماتی که در حال حاضر توسط تامین کنندگان اصلی عرضه نمی شوند، بپردازند. در واقع یک بخش خاص از بازار است. این استراتژی شامل شناسایی یک بخش خاص از بازار است که هیچ صاحب کسب و کاری تاکنون در آن حوزه به ارائه محصول یا خدمت نپرداخته باشد.

مزیت بزرگ این استراتژی این است که شرکت استفاده کننده، تنها تامین کننده غالب در بازار هدف خواهد بود.

کسب و کارهای کوچک می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند و یک بازار جاویژه را ایجاد کنند که در آن مشتریان در دسترس هستند و در حال حاضر متعلق به فروشندگان معتبر یا شرکت های بزرگ نیست.

تعیین بخشی خاص از بازار که قابلیت رشد داشته باشد، نیاز به انجام برخی تحقیقات دارد و ابزار رشد و درآمد باید رفتار مشتری و الگوهای خرید، تغییرات جمعیتی و تعیین اندازه مخاطبان مورد نظر شناسایی و تعیین شوند. تجربه و پیشینه نیز بسیار ضروری است. محصول باید به صورت سفارشی ساخته شود و باید با نیازهای بازار هدف مطابقت داشته باشد.

به عنوان مثال، ایجاد بوتیک در یک منطقه که نیاز مشتریان در آن منطقه را برآورده کند، می تواند یک استراتژی مناسب باشد.

مزایای بازاریابی جاویژه

بازاریابی جاویژه یک ابزار بسیار موثر تبلیغاتی است که بر روی یک گروه خاص هدف تمرکز دارد. این شیوه کمک می کند تا به نیازهای منحصر به فرد گروه هدف رسیدگی شود. یک کارآفرین با تمرکز بر بازار جاویژه و داشتن یک متخصص جاویژه یاب، می تواند از مزایای خاصی برخوردار شود که عبارتند از:

1. رقبای کمتر

یک کارآفرین بر یک بخش کوچک تمرکز می کند و بدین ترتیب با رقابت کمتری مواجه است زیرا اکثر صاحبان کسب و کار بر بازار بزرگتر متمرکز هستند.

2. موقعیت غالب

کارآفرین می تواند با تمرکز بر یک بخش کوچک، موقعیت غالب در بازار را برای خود اشغال کند (یا کسب نماید).

3. کارایی بیشتر / کارآمدتر بودن

یک کارآفرین جاویژه یاب، کارهای خود را در یک منطقه محدود انجام می دهد. این امر به کارآفرین کمک می کند تا کسب و کار را به راحتی اجرا کند.

4. سودآور بودن

کارآفرین می تواند با تمرکز بر یک بخش کوچک از بازار و متمرکز کردن تلاش خود در جهت رفع نیازهای بازار هدف، سود بیشتری به دست آورد.

5. شهرت

کارآفرین دارای موقعیت ابزار رشد و درآمد خاص و خواهد بود و به عنوان یک متخصص در میان جمعیت مطرح می شود و بدین ترتیب خود را در جایگاه برجسته ای قرار می دهد و از دیده شدن و شناخته شدن (شهرت) در بازار لذت می برد.

6. برندسازی

کارآفرین می تواند بازار مخصوص به خود، یک برند خاص و یک استاندارد ایجاد نماید.

9. شبکه سازی یا کار شبکه ای( Networking)

شبکه سازی منجر به تجارت ارجاعی و در به افزایش رضایت و وفاداری مشتری می شود. زنجیره مخاطبین به توسعه شبکه ها کمک می کند. شبکه سازی شامل حفظ ارتباطات قدیمی و ایجاد ارتباطات جدید و گسترش پایگاه شبکه ای می شود. این شبکه می تواند شامل مشتریان، تامین کنندگان، خرده فروشان، عمده فروشان، سازمان های دولتی و غیر دولتی باشد.

شبکه سازی یک استراتژی کسب و کار است که فرصت های کسب و کار را از طریق ایجاد شبکه ای از افراد یکپارچه و همفکر خلق می نماید. این فرایند شامل ایجاد رابطه دو طرفه سودمند با دیگر افراد، کسب و کارها و مشتریان بالقوه و یا مراجعان است. بهترین گروه های شبکه سازی کسب و کار به تبادل اطلاعات کسب و کار، ایده ها و پشتیبانی می پردازند.

حضور احزاب، پیوستن به باشگاه ها، حضور در سمینارها، بازدید از نمایشگاه ها می تواند به توسعه ارتباطات کمک کند. شبکه سازی به حل مشکلات و شناسایی فرصت ها در محیط کسب و کار کمک می کند.

Amway و Tupperware نمونه هایی از کسب و کارهای شبکه ای هستند.

مزایای شبکه سازی

1. افزایش درآمد: شبکه سازی به افزایش درآمد کسب و کار کمک می کند.

2. منافع متقابل: بسیاری از صاحبان کسب و کار تصمیم می گیرند که بخشی از یک سازمان شوند مانند اتاق بازرگانی. این امر به ایجاد گروهی از افراد یکپارچه و همفکر کمک می کند و نوعی حس حمایت و حفاظت را به دنبال دارد.

3. افزایش مشتری: اگر صاحب کسب و کار، مهارت های شبکه سازی را به خوبی بداند، می تواند از سودآرو بودن کسب و کار خود، افزایش جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی، اطمینان داشته باشد.

10. تمرکز جغرافیایی( Geographic Concentration)

تمرکز صنایع در یک منطقه خاص جغرافیایی، تمرکز جغرافیایی نام دارد. به ابزار رشد و درآمد عنوان مثال صنایع نساجی در شهر کیمبرتور، صنایع شیرینی پزی در سیواکاسی و صنایع پوشاک در شهر تیروپور واقع شده اند. تمرکز جغرافیایی ممکن است به علت اقدامات دولت و یا عوامل طبیعی (آب و هوا) ایجاد شود.

به عنوان مثال، در منطقه T.Nagar از شهر چنای کشور هند، می توانید بسیاری از نمایشگاه های جواهرات و پارچه ای را پیدا کنید. شهرک های صنعتی Guindy، Tidel Park، SIPCOT، نمونه هایی از تمرکز جغرافیایی هستند. به طور مشابه، شهرک های صنعتی توسعه یافته توسط دولت نیز تحت این عنوان قرار می گیرند.

مزایای تمرکز جغرافیایی

1. زیاد بودن تعداد مشتریان

تعداد زیادی از مردم در این منطاق زندگی می کنند. بنابراین شرکت ها می توانند از وجود یک پایگاه مشتری بزرگ لذت ابزار رشد و درآمد ببرند.

2. کاهش هزینه

شرکت ها می توانند هزینه های بازاریابی را کاهش دهند زیرا کارآفرینان دیگر نیازی به تلاش برای جذب مشتریان ندارند. آگهی تبلیغاتی یک شرکت ممکن است برای یک شرکت دیگر نیز جذاب باشد و مورد استفاده قرار بگیرد.

3. صرفه جویی ناشی از مقیاس

تمرکز جغرافیایی زیاد شرکت های مشابه می تواند موجب صرفه جویی ناشی از مقیاس و ایجاد فضاهای مشترک بین شرکت ها شود. شرکت ها می توانند از تکنولوژی های مشابه استفاده کنند و با یکدیگر همکاری کنند تا اطلاعات مربوط به مشکلات مشابهی را که با آنها روبرو هستند، پیدا کنند و همچنین راه هایی برای توسعه فن آوری های جدید بیابند.

4. امکانات بهتر: امکانات خاصی مانند آب، برق، زیرساخت ها، خدمات مفیدر مانند حمل و نقل و بانک ها معمولا توسط دولت و به منظور افزایش کارآفرینی در چنین مناطق ارائه می شوند.

5. همکاری و همیاری

تمرکز جغرافیایی زیاد شرکت های مشابه دارای مجموعه مزایایی در حوزه همکاری و همیاری است که عبارتند از:

 • در دسترس بودن موسسات مالی برای تسهیل رشد صنایع
 • در دسترس بودن آژانس های فروش تجاری
 • مجاورت بازارها برای کالاهای تمام شده
 • دسترسی به جاده ها و خطوط راه آهن
 • دسترسی به مواد خام، نیروی برق و نیروی انسانی
 • دسترسی کارگران ماهر به نرخ های اقتصادی (منظور حقوق و مزایای کافی)

منبع: سایت accountlearning

ترجمه شده در موسسه سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

افزایش درآمد با ۸ راهکاری که جیب‌تان را پر پول می‌کند

افزایش درآمد

زیگ زیگلار (Zig Ziglar)، نویسنده‌ و فروشنده‌ی حرفه‌ای آمریکایی معتقد است: «همه‌ی زندگی پول نیست، اما اهمیت پول چیزی شبیه اکسیژن است.» وقتی بحث پول و افزایش درآمد می‌شود، بیشتر افراد شروع به شعار دادن می‌کنند و پای معنویت را به میان می‌کشند، البته معنویت جای خود را دارد ولی نباید موضوعات را در هم آمیخت. پس این نوشته را بخوانید تا ببینید که چگونه می‌توانید به راحتی افزایش درآمد داشته باشید.

پول خوشبختی نمی‌آورد ولی بی‌پولی هزار و یک مشکل ایجاد می‌کند. وقتی پول کافی برای گذران زندگی نداریم، قبض آب و برق و… از یک سو، اجاره خانه از سوی دیگر و هزار و یک خرج دیگر کمرمان را خم می‌کند… بله پول و درآمد بخش مهمی از زندگی است. باید شعار دادن را کنار بگذاریم. خیلی‌ها معتقدند پول ریشه‌ی فساد است، ثروتمندان حریص هستند، پول خوشبختی نمی‌آورد و…. همه‌ی اینها جملاتی کلیشه‌ای و تکراری هستند که با مثال‌های متعددی نقض می‌شوند. در دنیا ثروتمندان زیادی وجود دارند که با توانایی مالی خود منجر به شکوفایی استعدادها، درمان بیماری‌ها و ایجاد امکانات برای هم‌نوعان خود شده‌اند. پس پول فی‌نفسه چیز بدی نیست، بلکه رویکرد و شیوه‌ی به کار‌گیری آن، این حواشی و چهره‌ی منفی را برایش ایجاد کرده است. افزایش درآمد و ثروتمند شدن نیازمند زحمت، تلاش و فکر است. فرایند ارزشمندی که به رشد و شکوفایی استعدادهای شما در زندگی کمک می‌کند. همه‌ی ما در هر شبانه‌روز، ۲۴ ساعت در اختیار داریم پس چگونه بعضی از افراد ثروتمند می‌شوند و روز ابزار رشد و درآمد به روز افزایش درآمد چشم‌گیرتری پیدا می‌کنند؟ تفاوت‌ها در رویکرد و نوع نگاه افراد است. در ادامه روش‌هایی برای افزایش درآمد مطرح شده است.

۱. کارهایی را که دوست ندارید، ترک کنید

ترک کارهایی که دوست نداریم ، راهی برای افزایش درآمد

اگر شغل و کار شما درآمد چندانی ندارد و متناسب با آرزوها و سبک زندگی دلخواه شما نیست، آن را ترک کنید. چه چیزی شما را مجبور می‌کند کاری را انجام بدهید که برای‌تان عذاب‌آور است؟ درست است که وضعیتِ بازارِ کار چنگی به دل نمی‌زند، اما قبول کنید تلاش و آرمان در کنار هم نتیجه‌ای شگفت‌انگیز دارند. اگر به کاری که دوست دارید مشغول شوید، درآمد و موفقیت بیشتری پیدا خواهید کرد.

۲. ارزش شما به پول‌تان نیست

مسائل مالی ربطی به ارزش‌های شما ندارد. هرگز نگذارید تعداد صفرهای موجودیِ حساب بانکی‌تان دلیل شخصیت و احترام شما باشد. افزایش درآمد و ثروت، معرف و نشانه‌ی ارزش‌های شخصیتی و روحی شما نیست. در زندگی خود را به ارزش‌های محکم و مهم گره بزنید. اگر جیب‌تان خالی است، می‌تواند به دلیل شرایط یا کم‌کاری خودتان باشد، اما با کمی تلاش و پشتکار می‌توانید شرایط را بهتر کنید. در هر وضعیت اقتصادی که باشید، تنها سبک زندگی شماست که به زندگی‌تان شکل می‌دهد و این مسئله به هیچ عنوان ربطی به جیب شما ندارد.

۳. فعالیت‌های درآمدزا را در اولویت قرار بدهید

وقتی که برنامه هفتگی‌تان را می‌چینید، فعالیت‌های درآمدزا و سودمند را در اولویت قرار بدهید. طبق قانون پاره‌تو، ۸۰ درصد رخدادها از ۲۰ درصد اتفاقات به وجود می‌آیند. به زبان ساده‌تر ۸۰ درصد درآمد شما از ۲۰ درصد فعالیت‌هایتان به دست می‌آید. به این ۲۰ درصد فکر کنید. کدام فعالیت‌های اقتصادی برای شما بیشترین درآمد را تولید می‌کند؟ اگر در مسیر کاری خوبی قرار گرفته‌اید، نگذارید چیزی در افزایش درآمدتان اختلال ایجاد کند.

۴. ارزش وقت را بدانید

وقت طلاست و ارزشش خیلی بیشتر از پول است. شاید بشود پولِ ازدست‌رفته را دوباره به گاوصندوق بازگرداند، اما زمان از دست رفته هیچ‌گاه باز نمی‌گردد. ارزش وقت را دست‌کم نگیرید. صبح‌ها زودتر از خواب برخیزید، زمان‌بندی دقیقی برای کارهایتان داشته باشید. وقتی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید چند گام از سایرین جلوتر هستید و کارهای بیشتری در طول شبانه‌روز انجام خواهید داد. کارها را از امروز به فردا نیندازید، نگویید فردا شروع می‌کنم، هنوز وقت هست و… . به خصوص در بازار رقابتی امروز فقط اگر زود بجنبید برنده خواهید بود.

۵. نه گفتن را تمرین کنید

نه گفتن راهی برای افزایش درآمد

استیو جابز می‌گوید: «رمز موفقیت شرکت اپل در توانایی نه گفتن ما به موارد غیرضروری بوده است.» هنر نه گفتن را تمرین کنید. اگر می‌بینید زیاد کردن مسئولیت‌هایتان نقشی در افزایش درآمد شما ندارد، آنها را نپذیرید. روی کاری که برای‌تان افزایش درآمد به همراه دارد، سرمایه‌گذاری کنید. به موقع نه بگویید و وقت خود را تلف نکنید.

۶. با ثروتمندان معاشرت کنید

رفتار ما شبیه افرادی می‌شود که با آنها معاشرت می‌کنیم. اگر با ثروتمندان بگردید، نظام فکری آنها را بهتر درک خواهید کرد. نوع نگرش آنها را یاد می‌گیرید و فرصت‌های بهتر و بیشتری برای افزایش درآمد و کار پیدا خواهید کرد. با ثروتمندان رفت و آمد کنید، نشست و برخاست داشته باشید و سعی کنید قلق‌های آنها را برای افزایش درآمد و تولید پول و ثروت یاد بگیرید.

۷. بهانه‌گیری و دلیل‌تراشی را کنار بگذارید

به جای بهانه آوردن برای درآمد اندک‌تان و دلیل تراشی‌هایی که زمین و زمان را برای بی‌پولی شما مقصر نشان می‌دهند، فقط عمل کنید. انرژی شما با منفی‌بافی و بهانه آوردن تحلیل می‌رود. تمرکز و نیروی خود را برای رسیدن به اهداف‌تان بگذارید، عزم‌تان را جزم کنید و با تلاش پیش بروید.

برای تهیه کتاب «ده ستون ثروت» کلیک کنید

۸. نگاه‌تان را عوض کنید

قبول است که وضعیت اقتصادی خراب است و هزار و یک مشکل دیگر وجود دارد. اما سعی کنید نگاه‌تان را تغییر بدهید. فکر نکنید قربانی هستید. اگر بخواهید می‌توانید رهبری وضع و حال خود را به دست بگیرید. به گذشته‌ و اشتباهات قبلی‌تان فکر نکنید. آن‌قدر نوک پیکان تقصیرها را به سمت رئیس و این و آن نگیرید. کمی مهربان‌تر به دنیا نگاه کنید. لحظه‌ای که مسئولیت‌های زندگی‌تان را تمام و کمال به دست خود می‌گیرید، همان لحظه‌ای است که موفقیت را آغاز می‌کنید.

اختلاف میان درآمد اندک و افزایش درآمد، در عمل کردن است. مرد عمل باشید. به ثروتمند شدن فکر کنید، به افزایش درآمد بیندیشید و تلاش کنید. انرژی‌های منفی را از خود دور کنید. قطعا راهی برای پیشرفت وجود دارد. فقط باید آن را پیدا کنید. تصمیم بگیرید. برای افزایش درآمد کمی پشتکار و سختی بیشتر نیاز است. اما نتیجه‌ی آن قطعا شیرین و خواستنی خواهد بود. در هر سطح سواد و مهارتی که باشید، راهی پیش روی شما هست. به مهارت‌ها و توانایی‌هایتان فکر کنید و اگر لازم است آنها را تقویت کنید. با تلاش و در محیط فعالیت و کار قرار گرفتن، فرصت‌های بیشتری برای شما به‌وجود خواهد آمد. تنبلی و ترس را کنار بگذارید. در بیشتر موارد ترس از شروع کار مانع اصلی موفقیت است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا