کسب در آمد از اینترنت

اندیکاتور حجم تعادل OBV

حجم راز معاملات آتی

حجم شاخص است که ویژگی های تحلیلگران طور مداوم در به تعیین اینکه آیا یا نه یک حرکت در بازار, تک سهام و یا بخش اعتقاد. آن را نیز ممکن است ساده ترین از همه شاخص به درک. اضافه کردن تعداد سهام/قرارداد معامله شده در یک دوره معین و شما باید جواب. آن نیاز به هیچ وزن و یا عجیب و غریب فرمولهای ریاضی. آن را به سادگی نشان می دهد شور و شوق و یا عدم آن به صورت یک ابزار مالی و آن را تا به چیزی برای انجام با این قیمت ابزار. تسلط بر شاخص های حجم می تواند ‘کلید به شهر’ است که معامله گران به دنبال دلیل حجم قبل از قیمت می باشد.

برای تایید یک بازار چرخش و یا برگشت روند این تحلیلگر فنی باید تعیین اینکه آیا یا نه اندازه گیری حجم و قیمت شتاب موافقت با هر یک از دیگر. اگر آنها نمی, آن است که مطمئن شوید که نشانگر ضعف در روند و نتیجه یک روند معکوس به خوبی ممکن است در افق. اگر ما نگاهی به حجم از نظر شتاب ما قابل تشخیص سطح خرید و فروش و فعالیت است. به دلیل حجم میباشد من با استفاده از پنج دوره شاخص در نمودار به شرح زیر است;

  • بالا/پایین اندیکاتور
  • حجم میانگین متحرک-VOLMA
  • حجم میزان تغییر-VROC
  • حجم Oscillator-VO
  • در تعادل حجم Oscillator-OBV

بالا/پایین اندیکاتور

این شاخص صرفا نشان می دهد که در مجموع تعداد قراردادهای معامله رسم در سبز یا قرمز نشان می دهد که آیا بالا یا پایین حجم بیشتر بود که خاص نوار.

حجم میانگین متحرک

این VOLMA به طور معمول توطئه/پوشش حجم شاخص نشان میدهد متوسط حجم بیش از گذشته تعدادی از میله های/دوره های. به طور پیش فرض است که به طور معمول 20 دوره; با این حال, شما می توانید مقادیر ورودی بسته به زمانی که در حال استفاده است.

حجم میزان تغییر

این شاخص نشان می دهد که آیا یا نه یک دوره روند توسعه در هر دو بالا و یا پایین جهت. این شاخص نیز فراهم می کند بینش به قدرت یا ضعف یک روند قیمت. این VOLMA توطئه اخیر میله های حجم و مقایسه آن با متوسط حجم قبلی 14 میله a 5-minute نمودار (35 میله در 2 دقیقه نمودار). نتایج می رسم به عنوان یک ارزش نوسان بالا یا زیر خط صفر.

یک ارزش مثبت نشان می دهد به اندازه کافی در بازار پشتیبانی به ادامه قیمت ها به طور فعال در جهت روند (که آیا آن را بالا یا پایین). در حالی که منفی خواندن در زیر خط صفر نشان می دهد که وجود دارد عدم حمایت برای ادامه روند موجود و قیمت ها ممکن است شروع به تبدیل شدن به راکد و یا معکوس.

حجم اسیلاتور

VO اندیکاتور حجم تعادل OBV با استفاده از تفاوت بین دو میانگین متحرک حجم برای تعیین اگر این روند در حال افزایش است یا کاهش. سریع حجم میانگین متحرک است که معمولا بیش از یک دوره از 14 میله/دوره. آهسته حجم میانگین متحرک است که معمولا 28 میله/دوره. به صورت منظم تحلیلگران استدلال می کنند بیش از اینکه آیا یا نه طول این مدت زمان مناسب هستند. برخی می گویند که 14 و 28 بیش از حد محافظه کار در حالی که دیگران استدلال می کنند این اعداد هستند و نه محافظه کار به اندازه کافی. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت استفاده از 5-10 (سریع MA) و 20 (آهسته MA) به عنوان مقادیر ورودی.

هیستوگرام مانند یک نوسان ساز نوسان بالا و پایین صفر خط. حجم می تواند به ارائه بینش به قدرت یا ضعف یک روند قیمت. این شاخص توطئه ارزش های مثبت بالای خط صفر و منفی مقادیر زیر خط. یک ارزش مثبت نشان می دهد وجود دارد به اندازه کافی در بازار و حمایت از ادامه رانندگی فعالیت قیمت در جهت روند فعلی (بالا یا پایین). یک ارزش منفی نشان اندیکاتور حجم تعادل OBV می دهد وجود دارد عدم حمایت و که قیمت ها ممکن است شروع به تبدیل شدن به راکد و یا معکوس.

ارزش بالای صفر نشان می دهد که در کوتاه مدت حجم میانگین متحرک افزایش یافته است فوق دراز مدت حجم میانگین متحرک. این نشان می دهد که در کوتاه مدت روند و بالاتر در دراز مدت روند.

افزایش حجم اسیلاتور معمولا حاکی از تقویت روند در حالی که کاهش حجم اسیلاتور معمولا نشان می دهد تضعیف روند. اما این همیشه درست نیست. افزایش قیمت با افزایش کوتاه مدت دوره صعودی است به عنوان کاهش قیمت با کاهش حجم. کاهش قیمت با افزایش حجم و یا افزایش قیمت با کاهش حجم بازار را نشان دهد ضعف است.

حجم نوسان تایید حرکت قیمت است. زمانی که حجم کم اما سود و زیان بزرگ و حرفه ای به احتمال زیاد شدن بیش از حد هیجان زده در مورد یک ممکن است به نوبه خود در جهت بازار. چرا که بسیاری از آموخته اند که بدون قوی اندیکاتور حجم تعادل OBV حجم بازار حرکت معتبر نیست. در اینجا ما نگاهی به چگونگی تفسیر حجم و اصول پشت انجام این کار است.

اهمیت است. اگر بازار محوری است حجم نوسان ساز باید افزایش یابد. وقتی که این موضوع را می شود خرید این نوسانگر را معکوس جهت آن. اگر بازار در حال کاهش است و یا در حال حرکت در یک جهت افقی حجم باید قرارداد. همیشه نگه داشتن در ذهن است که ما در حال اندازه گیری تغییرات در حجم و حجم گسترش در طول یک فروش. این مهم است که توجه داشته باشید که افزایش قیمت همراه با کاهش حجم است که همیشه بدون استثنا نزولی است. زمانی که بازار در بالای یکی خواهد بنابراین دیدن یک کف فروش حجم نمودار. یکی دیگر از این واقعیت مهم است که با افزایش حجم همراه با کاهش قیمت نیز نزولی است.

در تعادل حجم

این OBV توطئه به عنوان یک کل در حال اجرا از حجم. آن را می افزاید: به در حال اجرا در کل حجم هر بار با بالاتر نزدیک تر از قبلی نوار و تفریق از در حال اجرا در کل حجم هر بار با کاهش نزدیک تر از قبلی نوار. این نشان می دهد که اگر حجم جریان به داخل یا خارج از امنیت. زمانی که امنیت بسته بالاتر از قبلی نزدیک تمام دوره حجم در نظر گرفته شده است تا حجم. زمانی که امنیت بسته پایین تر از قبلی نزدیک تمام دوره حجم در نظر گرفته شده است پایین-حجم.

پایه فرض در مورد OBV تجزیه و تحلیل است که OBV تغییرات قبل از تغییرات قیمت. نظریه این است که پول هوشمند دیده می شود جریان به امنیت افزایش OBV. زمانی که مردم پس از آن حرکت می کند به امنیت هم امنیت و OBV را افزایش جلوتر است.

اگر امنیت را حرکت قیمت قبل OBV جنبش “عدم تایید” رخ داده است. عدم تأیید می تواند رخ دهد در بازار گاو نر تاپ (زمانی که امنیت افزایش می یابد بدون یا قبل از OBV) و یا در بازار خرس کف (زمانی که امنیت می افتد بدون یا قبل از OBV).

این OBV است که در یک روند صعودی که هر قله بالاتر از قله قبلی و جدید هر طریق بالاتر از قبلی تغار. نیز OBV است که در یک روند نزولی که هر پی در پی قله پایین تر از قله قبلی و هر کدام پی در پی از طریق پایین تر از قبلی از طریق. زمانی که OBV در حال حرکت است و یک وری است و نه ساخت پی در پی بالا و پایین اندیکاتور حجم تعادل OBV آن است که در یک تردید روند.

نسبی ارزش و یا جهت روند مهم تر از مقدار عددی. برای مثال قیمت های بالاتر با حجم باعث خواهد شد OBV به اندیکاتور حجم تعادل OBV آرامی افزایش نشان دهنده عدم اعتقاد. افزایش OBV حاکی از تقویت روند (بالا یا پایین). سقوط OBV نشان می دهد تضعیف روند (بالا یا پایین)

هنگامی که یک روند تاسیس آن در نیروی باقی مانده است تا آن را شکسته است. دو راه وجود دارد که در آن OBV روند می تواند شکسته شود. اول رخ می دهد که روند تغییرات از یک روند صعودی به روند نزولی و یا از یک روند نزولی به روند صعودی.

راه دوم این OBV روند می تواند شکسته شود این است که اگر روند تغییرات تردید روند و تردید باقی می ماند برای بیش از سه روز. بنابراین اگر امنیت تغییرات از یک روند رو به افزایش به یک تردید روند و تردید باقی می ماند تنها دو روز قبل از بازگشت به روند رو به افزایش این OBV در نظر گرفته شده است تا همواره در یک روند رو به افزایش.اندیکاتور حجم تعادل OBV

زمانی که OBV تغییرات به افزایش و یا کاهش روند یک “برک آوت” رخ داده است. پس OBV جوش به طور معمول قبل از قیمت جوش ها و سرمایه گذاران باید خرید در OBV صعودی جوش. به همین ترتیب سرمایه گذاران باید فروش کوتاه زمانی که OBV باعث می شود یک حرکت نزولی برک آوت. مواضع باید برگزار شود تا روند تغییرات (به عنوان توضیح داده شده در پاراگراف قبلی). این روش تجزیه و تحلیل تعادل حجم طراحی شده است برای معاملات کوتاه مدت چرخه. سرمایه گذاران باید به سرعت و قاطعانه عمل اگر آنها مایل به از سود کوتاه مدت OBV تجزیه و تحلیل.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا