بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

فیلتركردن آمواج

فیلتركردن آمواج

مسعود خالقی [ پدیدآور اصلی ] ، علی کیهانی[ استاد راهنما ] ، فرشید جندقی علائی[ استاد راهنما ] ، علیرضا احمدی فرد[ استاد مشاور ] ، میثم جلالی[ استاد مشاور ]

چکیده: آنالیز دینامیکی سازه ها به منظور بررســی رفتار وپاسخ سازها در برابر بار هایی که ماهیت دینامیکـی دارند انجام می شودکه از جملــــه مهمتــرین این بارها،بار وارد بر سازه هنگام زلزلــه می باشد. این تحلیل به دو روش طیـفی و تاریخچـه زمانی قابــل انجام می باشد . در روش طیفی پاسـخ حــداکثر ســازه محاسبه می شود،اما در روش تاریخــچه ی زمانـــی پاسـخ کامل سازه در زمانهای مختـــلف تعیـین مــی گردد. هرچندروش دوم دقیق تر می باشد ولی زمان بر بودن این تحلیل دینامیکـی عملا استفــاده از آن را به سازه های خـاص محدود کرده است.در این پایان نامه با فیلتـر کردن موج زلـزله و تفکیک مولفـه هـای حاوی فرکانـس بالا و پاییـن و انتخاب مولفه های حاوی فرکانـس پاییـــن که انرژی بیشتری دارند ،تحلیل سازه برای این مولفه از موج زلزله انجام می شود و زمان آنالیز دینامیکـی کاهش داده می شود.فیلتر کردن به کمک توابع پایه موجک انجام می شودودر هر مرحــله تعداد داده هانصف می شود.پس از آنکه آنالیز دینامیکی برای مولفه حاوی کمترین فرکانسها انجام شدو پاســـخ سازه بدست آمد،بر روی این پاسخ به تعداد مراحل فیلترینگ،تبدیل معکوس موجکی اعمال می شود تا بتوان این پاسخ را با پاسخ سازه در برابر زلزله اصلی مقایسه کرد. مشاهده شد که با دو بـار فیلتــر کردن موج اصلــی زلزله و انجام آنالیــز برای آخـرین مولفه فیلتركردن آمواج پایین گذر ، با دقت کافی زمــان آنالیـز دینامیکی به یک چهارم حالت اولیه کاهش می یابد. درتجزیه موج اصلی از موجک دابچیز استفاده شد و به منظور مقایسه،این عمل با موجک هار نیز انجام شد ونشان داده شد که تجزیه به کمک موجـک دابچیز معمولا منـجر به خطایی کمتر در نتایج آنالیـز می شود.همچـنین آنالیز برای مولفه های فرکانس بالا نیز انجام شد وبابررســی نتایج مشاهده شد که انجام آنالیز برای این قسمت از مولفه های موج اصلی منجر به خطایی غیر قابل قبول می شود.

#آنالیز دینامیکی #موجک #تاریخچه زمانی #فیلتر کردن #فرکانس #زلزله #مولفه بالا گذر #مولفه پایین گذر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: سیستم های حرکتی از راه دور ، کنترل پیش بین ، پیش بین اسمیت ، فیلتر پایین گذر ، پیش فیلتر فیلتركردن آمواج ، عدم قطعیت]

[کلیدواژه ها: دیوارهای خاکی پایدارسازی شده مکانیکی، نشست دینامیکی سطح خاکریز، عملکرد لرزه‌ای، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی، شبیه‌سازی عددی، اجزا محدود]

[کلیدواژه ها: برج های دوقلو همبسته، پل های اتصال هوایی چندگانه ، دریفت طبقات، نیروی برشی طبقات، تحلیل دینامیکی طیفی، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی]

[کلیدواژه ها: کنترل مود لغزشی، خطی سازی فیدبکی، دینامیک وارون، طراحی لایه مرزی، لرزش، فیلتر پایین گذر، آنالیز فرکانسی]

[کلیدواژه ها: قدرت تفکیک قائم، تبدیل فوریه، فرکانس، تبدیل گابور، زمان-فرکانس، مقیاس کردن زمانی، ضخامت تیونینگ]

[کلیدواژه ها: میراگرهای جرمی تنظیم شده(TMD)،ارتعاش کف ها ، کف های کامپوزیت، فرکانس اساسی ، ،شتاب اوج ، تحلیل مودال،تحلیل تاریخچه زمانی(THA)]

تمیز کردن فیلتر با استفاده از امواج

ادوارد مانت ـ عضو شرکت Ultrawave ـ زمینه‌ساز استفاده از طرح اولتراسونیک (Ultrasonic) برای تمیز کردن فیلترهای روغن در شناورها است.
از زمانی‌کهموتورهای پیشرفته دیزل در کشتی‌ها و قایق‌ها به‌کار گرفته شده‌اند، تمام موتورها بهمنظور اطمینان از تمیزماندن روغن و عدم آلودگی روغن به آب دریا و براده فلزات، مجهزبه تمیزکننده‌های فیلتر روغن شده‌اند.
از آنجا که تکنولوژی ساخت موتورها پیشرفتکرده است، فیلترها نیز به‌طور همزمان دگرگون شده‌اند. به این ترتیب عناصر جداسازکاغذی، امروزه راهی برای جداسازی ذرات ریز فلز به‌شمار می‌روند که به‌راحتی می‌توانآنها را برداشت و تمیز کرد. واضح است که این روش به لحاظ اقتصادی به‌دلیل تعویضاجزاء با قابلیت تمیز شدن و استفاده مجدد به صرفه است. ولی استفاده از این روش اینسئوال را در ذهن ایجاد می‌کند که بهترین راه تمیز کردن فیلتر کدام است؟ روش عملیاستاندارد برای تمیز کردن فیلترها از ذرات ریز، روش دستی (Manual) است. اما این روشوقت‌گیر و اجراء آن با مشکلاتی همراه است و سبب تخلیه مکرر منابع روغن می‌شود. دراین میان روش دیگری نیز وجود دارد که چشم‌انداز جدیدی از این عملکرد را پیش رویدست‌اندرکاران قرار می‌دهد که به روش اولتراسونیک (مافوق صوت) معروف است.
حفره‌زدائی با امواج صوتی
تمیز کردن فیلترهای روغن با روش اولتراسونیک استفادهاز امواج با فرکانس بالا است که این امواج با فرکانس بالا است که این امواج از میانیک مایع واسطه تمیزکننده عبور می‌کند تا فرآیندی به نام حباب‌زائی (Cavitation) راشکل دهد.
امواج صوتی با عبور جریان الکتریکی از تعدادی پیزوسرامیک به‌وجودمی‌آید. این پیزوسرامیک‌ها به‌صورت سری روی پایه مخزن اولتراسونیک قرار گرفته‌اند. عبور جریان الکتریکی از این اجزاء کریستالی موجب می‌شود تا آنها ۴۰ هزار بار درثانیه مرتعش شوند. به این ترتیب انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل می‌شود. سپسامواج ساطع شده فوق از میان مخزن محتوی محلول تمیزکننده عبور می‌کند. امواج صوتیباعث تراکم مولکول‌های آب می‌شوند که این امر منجر به تولید حباب‌هائی می‌شود که بهسمت بالا حرکت می‌کنند. این حباب‌ها به بالا رفتن خود ادامه می‌دهند تا جائی‌کهقادر به حفظ تراکم خود نباشند و از داخل می‌ترکند. با ترکیدن حباب‌ها، سیالاحاطه‌کنده به سمت فضای خالی ایجاد شده هجوم برده و عمل تمیز فیلتركردن آمواج کردن را انجام می‌دهدکه به‌طور مؤثری مانند میلیون‌ها برس تمیزکننده میکروسکوپی عمل می‌کنند. عملکردفوق، فرآیند حباب‌زائی امواج اولتراسونیک نامیده می‌شود. هر جائی‌که سیال وجودداشته باشد به‌دلیل حباب‌زائی، عمل تمیزکردن نیز انجام می‌شود. این عملکرد همانندعملکرد برای سطوح خارجی تماس، برای عمیق‌ترین قسمت‌ها و کوچک‌ترین کانال‌هایتوری‌دار نیز انجام‌پذیر است. به این ترتیب هیچ اثری از براده فلزات و ذرات معلقروغن روی فیلتر نخواهد ماند و فیلتر به‌طور کامل از آلودگی پاک می‌شود.
چاره‌اندیشی اخیر
فن‌آوری اولتراسونیک بدون شک فرآیند جدیدی است که چند دهه ازشکل گرفتن آن می‌گذرد، اما به تازگی از این فن‌آوری به‌عنوان یک راه‌حل خوب برایپاک‌کردن فیلتر روغن استفاده می‌شود. Cardiff یکی از شرکت‌هائی بود که به استفادهاز این کاوش نائل شد.
در سال ۲۰۰۳ میلادی تعدادی از این دستگاه‌ها به منظورانجام فرآیند تمیزکردن از Ultrawave خریداری شدند. این دستگاه‌ها روی ناوگان دریائیبعضی از شرکت‌ها نصب شدند. نتایج حاصله حیرت‌انگیز بود. پیش از نصب دستگاه‌هایاولتراسونیک قطعات فیلترها هر ۴ تا ۵ ساعت احتیاج به تمیزشدن داشتند ولی با نصب ایندستگاه‌ها این مشکل حل شد.
هنگامی‌که تمیزکننده‌های اولتراسونیک عملاً واردبازار تجاری شدند، فاصله زمانی برای انجام تصفیه روغن نزدیک به ۵ برابر زمان معمولبرای مدت زمان کاری ۲۰ ساعته کاهش یافت. تصفیه‌کننده‌های اولتراسونیک تمام ذراتخارجی موجود در سیال را جدا می‌کنند. این جداسازی در قسمت‌هائی که دسترسی به آنها)در حالت تمیز کردن دستی) سخت است، نیز انجام می‌شود.
بازاریابیمنابع
نوع‌آوری در تصفیه روغن‌ها برای شرکت Graig سود هنگفتی را در بر داشت. اگرتمام آنچه که در تصفیه روغن به آن احساس نیاز می‌شود جداساز ناخالصی‌ها باشد، تعدادفاکتورهای مجاز در فیلتركردن آمواج تصفیه روغن می‌توانستند به‌طور عمده‌ای کاهش یابند، در نتیجه باقرار دادن اجزاء در تمیزکننده اولتراسونیک و برداشت آن بعد از یک سیکل ۱۰ دقیقه‌ای،جزء مربوطه می‌توانست به منظور استفاده مجدد در مجموعه فیلتر قرار گیرد. این مزیتبه کارکنان موتورخانه اجازه می‌دهد تا به سایر وظایف‌شان در موتورخانهبپردازند.
Phillip Atkinson
مشاور فنی شرکت Graig می‌گوید ”شکی وجود ندارد کهاستفاده از مخازن تمیزکننده اولتراسونیک در محصولات فیلترهای روغن‌ها باعث کاهشتکرار در تمیزکاری به روال معمول شده است. بنا به نتایج عالی که از این روش به‌دستآورده‌ایم، این روش جداسازی را اکیداً به صاحبان صنایع توصیه می‌کنیم.“ امواج صوتیحمام‌های اولتراسونیک را برای تمام صنایع با چشم‌انداز ۱۵ ساله به‌وجودمی‌آورده‌اند. این حمام‌ها محدوده حجمی ۵/۴ تا ۸۰ لیتر را جهت تصفیه ارائه می‌دهند. می‌توان با استفاده از روش تبادل حرارت از این دستگاه‌ها برای تمیزکردن نیز سودجست. این دستگاه‌ها در طرح‌های مختلفی ساخته شده‌اند که از آن جمله ”طرح کنترلدیجیتال“ است. در طرح کنترل دیجیتال از یک دکمه فشاری برای اجراء عملیات استفادهشده است. شرکت سازنده برای اجراء روند جداسازی، پاک‌کننده‌هائی با فرمول مخصوص رانیز تهیه کرده است.

مقاله فیلتر کردن امواج ناشی از انفجار سطحی با استفاده از حفر چاه

مقاله فیلتر کردن امواج ناشی از انفجار سطحی با استفاده از حفر چاه صفحه 1

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

فیلتر کردن امواج ناشی از انفجار سطحی با استفاده از حفر چاه

با گسترش عملیات تروریستی، گسترش سلاحهای مخرب و وقوع جنگهای مختلف، نیاز به مطالعه و تعیین راهحلهای مناسب برای جلوگیری از رسیدن آسیبهای جدی به سازههای استراتژیک و حیاتی امری ضروری می باشد. یکی از روشهای مقابله با امواج انفجار حفر چاه در اطراف سازه است، با انتقال موج از خاک و ورود آن به داخل چاه موجب به دام افتادن موج انفجار گشته و درنتیجه از شدت موج رسیده به سازه کاسته میشود. این مقاله به کمک روشهای اجزای محدود سعی دارد تا اثر ابعاد چاه را بر روی میزان فیلتراسیون امواج انفجار بررسی کند. در آخر نتیجه میشود که افزایش ابعاد چاه موجب کاهش موج رسیده به سازه میگردد. همچنین اثر افزایش عمق بهمراتب بیشتر از افزایش شعاع چاه است.

انفجار، آزاد شدن بسیار سریع انرژی به صورت نور، گرما، صدا و موج ضربه ای میباشد. موج ضربهای شامل هوای بسیار متراکمی میباشد که به صورت شعاعی (کروی) از منبع انفجار به سمت خارج با سرعت مافوق صوت درحرکت است. با گسترش موج ضربهای، مقدار فشار بهسرعت کاهش مییابد (به صورت نمایی) و پس از برخورد به یک سطح، منعکسشده و مقدار آن ممکن است تا سیزده برابر افزایش یابد. مقدار ضریب انعکاس تابع نزدیکی ماده منفجره و زاویه موج برخوردی میباشد. در بارگذاری انفجاری زمان اعمال بار، بسیار کوتاه میباشد ومعمولاً برحسب هزارم ثانیه (میلیثانیه) بیان میشود. در آخر پدیده انفجار، موج ضربهای منفی (مکش) ایجاد میشود. در انفجارهای خارجی بخشی از انرژی به زمین وارد میشود که سبب ایجاد گودال و موج ضربه زمینی میشود که ازنظر شدت و مدتزمان شبیه زلزله میباشد .[3]

با نگاهی به ادبیات فنی موجود درزمینه ی مباحث مرتبط با انفجار مشخص می شود که تاکنون عمده فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه در سه بخش آزمایشهای تماممقیاس میدانی، مدلسازیهای کوچکمقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روشهای سانتریفیوژ و توسعه روشهای تحلیلی و عددی متمرکزشده است.

برای بررسی تأثیر ابعاد چاه بر روی امواج رسیده به سازه، مدل اجزای محدود 2 بعدی در نرمافزار [1] Ansys Autodyn تهیه گشته است. انفجار سطحی در فواصل 5 و 7 متری از چاه بر روی لایهی ماسهای به ضخامت 10 متر صورت میگیرد. عرض لایهی خاک 20 متر فرض شده است. همچنین آنالیزها برای چاهی به قطر 1,5 و 2 متر و عمق 5 و 7 متر تکرار میشود. جدول (1) تعداد و جزئیات مدلها را شرح میدهد که البته مدل 1 بدون چاه میباشد.

برای سنجش میزان فشار رسیده به سازه در فواصل 3 متری از هم گیجهایی نصب میشود. این گیجها به نوعی نماینده سازه بر روی خاکاند. شکل (1) نشاندهنده یکی از این مدل سازیها است که نحوهی استقرار گیجها و مواد منفجره را مشخص میکند. گیجهای 1 الی 4 برای سنجش فشار موج انفجار در اعماق چاه بکار گرفتهشدهاند.

برای مدلسازی ماسه از المان لاگرانژی استفادهشده است. روش لاگرانژی به دلیل اینکه بر اساس تعقیب مسیر حرکت ذرات ماده میباشد، برای این مدل سازی مناسب میباشد. این روش دقت بالایی در تعیین مرزهای المان دارد بنابراین پاسخها را با دقت خوبی به دست میآورد؛ اما در مدلسازی به روش المان لاگرانژی بایستی دقت نمود که اگر تغییر شکل المان بهاندازهای باشد که اضلاع المان یکدیگر را قطع کنند باعث منفی شدن ژاکوبین ماتریس نگاشت المان خواهند شد که درنهایت باعث اشتباه شدن پاسخها می شود.[1]

معادله حالتی که برای ماسه بهکاربرده شده است معادله حالت Compaction که توصیه نرم افزار Autodyn است. این معادله حالت چگالی ماسه را در فشارهای مختلف بهروزرسانی میکند و در هنگام باربرداری بهصورت خطی عمل میکند و معادله رفتاری که برای ماسه انتخابشده است MO Granular میباشد. این معادله رفتاری درواقع فرم توسعه یافته معادله رفتاریDrucker-Prager است که تأثیر دانههای ریز مثل ماسه در آن دیدهشده است و همچنین علاوه بر فشار سخت شدگی، چگالی سخت شدگی را در محاسبه تنش تسلیم لحاظ میکند. این مدل همچنین تأثیر تغییرات مدول برشی به ازای چگالی را در نظر می گیرد.[1]

.2,2,2 ماده منفجره TNT

برای مدلسازی ماده منفجره TNT از المان اویلری استفادهشده است. از دیدگاه اویلری برای شبیه سازی حرکت ماده استفاده فیلتركردن آمواج میشود. در این روش ناظر ساکن بوده و ماده از کنار آن عبور میکند. به همین دلیل این روش محدودیت روش لاگرانژی را نداشته و در تغییر شکلهای بزرگ به راحتی عمل میکند. از روش اویلری بهوفور در شبیهسازی سیالات استفاده می شود.

معادله حالتی که برای TNT بهکاربرده شده است معادله حالت گاز ایده آل است که یکی از سادهترین معادلات حالت است که اثر حرکت گاز را در نظر میگیرد؛ که این از قانون Boyle and Gay-Lussac تبعیت میکند.[1]

در رابطهی اخیر p فشار، ثابت آدیاباتیک، چگالی گاز و e انرژی داخلی گاز در واحد جرم گاز است.

برای فیلتركردن آمواج مدلسازی هوای اطراف خاک از المانهای اویلری استفادهشده است. درروش اویلری، شبکه مش ثابت است و ماده در میان مش جریان مییابد. روش اویلری از دینامیک سیالات الهام گرفته شده است و بهترین روش برای حل مسائل جریان تغییر شکل بسیار بزرگ است. مسائلی مانند جریان موج انفجار در هوا، درروش اویلری سطوح (خرابشده) جدید بهصورت خودکار ایجاد میگردند. مهمترین معایب این روش این است که به مش بندی ریزی نیاز میباشد تا پاسخ صحیح ماده به دست آید. لذا اندازه مش بندی که برای مدل هوا در نظر گرفتهشده است 1 سانتیمتری میباشد. اگر اندازه مشها به اندازه کافی ریز فیلتركردن آمواج نباشد باعث تداخل 2 گره المان شده و درنتیجه ژاکوبین ماتریس سختی منفی میگردد و به همین علت خطای انرژی بیشازحد میشود و همچنین معادله حالتی که برای هوا در نظر گرفتهشده است همانند TNT، معادله حالت گاز ایده آل است.

.3 بارگذاری انفجاری

انفجاری برابر 10 کیلوگرم TNT بر روی سطح خاک مدل سازی می شود. موج انفجاری که نرمافزار Autodyn تولید میکند از رابطه براد1 پیروی میکند. معادله تابع براد به فرم ذیل میباشد :[2]

که در آن Z ضریب مقیاس فاصله و Ps فشار ماکزیمم میباشد.

درنهایت منحنی فشار- زمان ایجادشده در یکفاصله مشخص به فرم شکل (2) است.

شکل (2) نمونه منحنی توزیع فشار-زمان و فشار دینامیکی-زمان [4]

.4 مدلسازی و نتایج مدلها

برای بررسی میزان کاهش موج رسیده شده به سازه ابتدا مدل بدون چاه را مطابق شکل (2) تحت بار انفجاری قرار میدهیم تا نتایج مدلهای با چاه را با ابن نتیجه مقایسه کنیم. مدل اول مدل بدون چاه بوده و به 5 سازه که در محل گیجها فرض شدهاند.

مقدار حداکثر فشار رسیده به هر گیج طبق جدول (2) میباشد.

همانطور که در جدول (1) ذکر شد، در مدل 2 فاصله چاه از انفجار 5 متر و عمق و قطر چاه به ترتیب 5 و 1,5 متر فیلتركردن آمواج میباشد. بار انفجاری معادل 10 کیلوگرم TNT به آن اعمال شده است. تحلیل سازه در 35 میلیثانیه و با 20000 سیکل انجامشده است. در شکل (3) مدل شماره 2 را میتوان مشاهده کرد.

امواج الیوت چیست؟ روش‌های شناسایی امواج الیوت

امواج الیوت

امواج الیوت در دسته ابزارهای پیش‌بینی کننده بازار قرار دارد؛ یعنی از فیلتركردن آمواج این امواج برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده در بازار استفاده می‌شود؛ اما باید دقت داشت نه این امواج و نه هیچ ابزار دیگری نمی‌تواند درصد پیش‌بینی خود را به قطعیت برساند. در ادامه علت این موضوع با محوریت امواج الیوت را خواهیم فهمید.

قبل از این‌که به‌صورت تخصصی‌تر در مورد امواج الیوت بحثمان را شروع کنیم بهتر است به یک نکته جذاب اشاره‌کنیم. امواج الیوت توسط شخصی به نام الیوت طراحی‌شده است. آن چیزی که این داستان را جذاب می‌کند این است که این ابزار که در دسته مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار بازار شناخته می‌شود، آقای الیوت در سن ۷۵ سالگی طراحی و معرفی کرده است.

این‌گونه نمونه‌ها به آدم امید می‌دهند که اگر خودمان بخواهیم در هر سن و سالی می‌توانیم تغییر مهم و مثبت در دنیا ایجاد کنیم و اثری جاویدان از خودمان به‌جای بگذاریم. با این مقدمه نه‌چندان مرتبط بهتر است داستان اصلی موج الیوت را شروع کنیم.

تکرار مهم‌ترین ابزار در بازارهای مالی

نظریه فلسفی قوی وجود دارد که نشان می‌دهد مفهوم زندگی در دوره‌ای تکرارها واقع‌شده است؛ یعنی اتفاقات در دوره‌های مختلف زمانی در بازه‌های بسیار بزرگ تا کوچک‌ترین آن‌ها در حال تکرار شدن است. برای درک این مفهوم تنها کافی است زندگی خودتان را نگاه کنید. غالب کارهای انسان در تمام طول زندگی روزانه، سالیانه و شاید برای تمام عمر را یک سری اتفاقات و اعمال تکراری تشکیل داده است. این موضوع در فیلم ” یادگاری ” نولان نیز به‌خوبی به نمایش درآمدهاست.

بنابراین ما در دوره متوالی از تکرارها قرار داریم؛ اما این چه ربطی به داستان بازارهای سرمایه‌ای مانند فارکس دارد؟ پاسخ ساده و روشن است. بازارهای سرمایه‌ای مانند فارکس هم مفهومی در این زندگی محسوب می‌شوند. آن‌هم مفهومی که توسط انسان‌ها ساخته‌وپرداخته شده است. انسان‌هایی که خودشان زندگی پر از تکرار دارند و درواقع این تکرارهاست که زندگی آن‌ها را ساخته است. پس عملاً این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که در بازار فارکس یا سایر بازارهای سرمایه‌ای نیز مسلماً تکرار وجود دارد؛ اما فایده این داستان چیست؟

خب فلسفه اصلی آقای الیوت نیز همین بود. وقتی درزمانی مشخص اتفاق مشخصی رخ‌داده است و احتمال تکرار آن وجود دارد، پس عملاً می‌توان نتیجه‌ای برابر با نتیجه همان اتفاق را در زمان آینده انتظار داشت. پس امواج الیوت بر اساس تشخیص احتمال وقوع یک اتفاق تحت عنوان تکرار ساخته‌شده است؛ اما چگونه؟ پاسخ این سؤال نیز چندان سخت نیست. هر اتفاقی که تکرار شود درواقع یک ردپا به نام الگو ایجاد می‌کند. پس با پیدا کردن این ردپاها می‌توان اتفاقات مهم را با تقریب خوبی در موقعیت‌های زمانی درست تشخیص کند. این تمام‌کاری است که امواج الیوت انجام می‌دهد.

فیلتر امواج الیوت

امواج الیوت و مفهوم روند!

بنابراین تا اینجای داستان به‌خوبی متوجه شدیم که امواج الیوت چیزی جز نمایش‌دهنده یک سری الگو نیست. وقتی شما بتوانید این الگوها را پیدا کنید عملاً توانایی شناسایی رفتار سهم در ادامه کار را خواهید داشت.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم، نه‌تنها امواج الیوت، بلکه تمام مفهوم تحلیل بازار به‌طورکلی بر اساس یافتن الگو و استفاده از آن در موقعیت‌های مختلف است؛ اما نکته‌ای که امواج الیوت را نسبت به بقیه ابزارها متمایز می‌کند این است که خود امواج الیوت الگوها را مشخص و بر اساس آن موقعیت آینده را نمایان می‌کند.

اما بگذارید کمی اقتصادی‌تر و آکادمیک تر امواج الیوت را بشناسیم. بهتر است مفهوم تکرار و الگو را در گوشه‌ای دیگر از ذهن خودتان نگه‌دارید و در اینجا به مفهوم دیگری تحت عنوان روند سهم توجه کنید.

به‌طورکلی یکی از تفاوت‌های اصلی میان تازه‌کاران دنیای سرمایه با حرفه‌ای‌های بازار در این است که افراد تازه‌کار معتقد هستند یا فکر می‌کنند که یک‌روند قیمتی یا صعودی است و یا نزولی! درحالی‌که حرفه‌ای‌های بازار به‌خوبی درک می‌کنند وقتی یک نمودار می‌خواهد به سمت صعود یا سقوط حرکت کند هیچ‌گاه به شکل یک خط مستقیم رفتار نمی‌کند.

بلکه مدام نوسان‌های مختلفی انجام می‌دهد. این روند نهایی و کلی سهم است که اهمیت دارد و سرمایه‌گذاران و معامله گران حرفه‌ای رفتار خودشان را بر اساس این روند تنظیم می‌کنند؛ بنابراین اگر تازه‌وارد دنیای سرمایه‌ای می‌شوید همیشه یادتان باشد که هیچ‌گاه قرار نیست یک صعود یا سقوط به یک‌شکل خط باشد همیشه شیوه زیگزال یا نوسان وجود دارد.

اگر میخواهید درباره حرکات و الگوهای قیمتی و عوامل تشکیل آن‌ها بدانید این مقاله به شما کمک خواهدکرد.

امواج الیوت

امواج الیوت چیست؟

بنابراین تا اینجای داستان ما با دو مفهوم بسیار کلی الگو و روند آشنا شدیم. این دو مفهوم پایه و اساس امواج الیوت را می‌سازند. اگر بخواهیم بر اساس این دو مفهوم امواج الیوت را تعریف کنیم می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که امواج الیوت عبارت است الگوهایی که درروند اصلی سهم قرار دارند.

همین تعریف ساده و یک‌خطی می‌تواند بسیاری از ابهاماتی که تازه‌واردان و کسانی که با امواج الیوت برای اولین بار سروکله می‌زنند را برطرف کند.
در کلام علمی‌تر اگر بخواهیم امواج الیوت را تعریف کنیم امواج الیوت ساخته‌شده از ۵ موج اصلی و ۳ موج اصلاحی است. امواج اصلی در مسیر اصلی سهم قرار دارند و امواج اصلاحی در خلاف جهت سهم قدم برمی‌دارند. البته منظور از جهت ۵ موج و ۳ موج همان روند کلی این امواج است.

در کلام دیگر موج ۱، ۳ و ۵ از امواج اصلی و موج دوم امواج اصلاحی الیوت در جهت روند کلی سهم و امواج ۲ و ۴ از امواج اصلی و موج‌های اول و سوم از امواج اصلاحی الیوت در خلاف جهت سهم قرار دارد.
حال شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار اگر بخواهید بر اساس امواج الیوت دست به معامله بزنید معمولاً در موج دو یا سوم وارد می‌شوید و در انتهای موج ۵ ام از بازار خارج می‌شوید. این‌گونه شما توانستید بر اساس یک الگو و شناسایی روند بازار قیمت‌های بعدی را پیش‌بینی کنید. اولین سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چگونه می‌توانیم تشخیص شروع امواج الیوت را بدانیم؟

 امواج الیوت

چند قانون مهم از موج الیوت

مسلماً تشخیص امواج الیوت همان‌طور که در این شکل می‌بینید، چندان ‌هم ساده نیست. حتی قدیمی‌های بازار نیز ممکن است در مورد این موضوع اشتباه کنند. چراکه خود موج‌های ۱ تا ۵ و a تا c هرکدام در دل خود انواع موج‌های مختلف را دارند. همین موضوع باعث سختی تشخیص شروع امواج الیوت می‌شود.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم شما باید چند قانون اساسی و بسیار مهم و کلی در مورد فیلتركردن آمواج این امواج را رعایت کنید تا درصد خطای خودتان را در مورد این امواج کمتر کنید.
نکته اول این است که موج دوم نباید از کف موج اول پایین‌تر باشد. در این صورت شما درگیر یک موج اصلاحی یا یک نوع موج دیگر هستید. ازاین‌رو معمولاً گفته می‌شود که انتهای موج دوم و ابتدای موج سوم می‌تواند گزینه مناسبی برای ورود باشد.

نکته مهم دوم این است که موج سه طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج در دل امواج الیوت محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند شمارا نسبت به زمان وقوع امواج اصلاحی آگاه کند.
نکته سوم این است که انتهای موج چهارم و ابتدای موج پنجم نباید از سقف موج اول پایین‌تر باشد. در غیر این صورت عملاً یا تغییر روند صورت گرفته است یا موج بزرگ‌تری در حال رخ دادن است.

این قوانین می‌توانند به‌نوعی مشخص‌کننده داستان اصلی موج الیوت محسوب شوند؛ اما به‌طورکلی یادتان باشد که شناسایی این امواج چندان کار ساده‌ای نیست؛ زیرا خود این امواج از ۹ درجه مختلف بسیار بزرگ تا بسیار کوچک دارد؛ بنابراین می‌توان موج‌هایی را در دل موج پیدا کرد و همین موضوع به‌سادگی می‌تواند ما را گمراه کند. پس فکر نکنید دیدن و پیدا کردن این امواج چندان ساده باشد.

امواج الیوت

سخن پایانی و چند نکته

مهم‌ترین نکته‌ای که امواج الیوت دارند این است که این امواج بسیار به تکرار و یافتن الگو وابسته است. این موضوع نیز معمولاً به مفهومی تحت عنوان تجربه بستگی دارد؛ یعنی شما هرچه بیشتر در این بازارها فعالیت داشته باشید، توانایی تشخیص و پیدا کردن درست این امواج را به دست می‌آورید.

اما به‌جز تجربه ابزارهای دیگری در بازار وجود دارند که شما می‌توانید به‌واسطه آن امواج الیوت را شناسایی کنید. به این ابزارها اصطلاحاً فیلتر امواج الیوت گفته می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فیلتر امواج الیوت را می‌توان ناحیه‌های فیبوناچی بدانیم.

درواقع نواحی مشخص‌شده فیبوناچی مانند عددهای ۳۸ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد بیشترین احتمال برای اصلاح یا برگشت روند سهم را دارند. ازاین‌رو شما می‌توانید برای اطمینان از این‌که امواج الیوت را به‌درستی پیدا کردید یا نه می‌توانید از این ابزار استفاده کنید و روند سهم را به دست بیاورید.

اگر به دنبال فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی هستید در این مقاله چندین فیلتر بورس قرار داده شده که حتما برای شما کاربردی خواهد بود.

به‌طورکلی می‌توان گفت که یادتان باشد در بازار هیچ‌چیز قطعی و کاملاً مشخص نیست. همیشه منتظر اتفاقات عجیب باشید. اتفاقاتی که می‌تواند برای یک کارکشته بازار نیز کاملاً جدید و تازه باشد؛ اما این نکته را نیز همیشه در خاطر داشته باشید، همیشه در همه بخش‌های زندگی ازجمله روند سهم‌های بازار تکرار و الگو وجود دارد. موفق‌ترین افراد در بازار سرمایه کسانی نیستند که از صدها نمودار و شاخص و ابزار دیگر استفاده می‌کنند. کسانی هستند که می‌توانند این الگوها را پیدا کنند و تشخیص بدهند که این الگو چه در کجا تکرار خواهد شد. پیدا کردن الگو می‌تواند یکی از رموز اصلی موفقیت در این بازار باشد.

امواج الیوت چیست؟ روش‌های شناسایی امواج الیوت

بنابراین به‌جای این‌که ذهن و چشم خودتان را درگیر اطلاعات انواع ابزارها کنید، بهتر است خود بازار را نگاه کنید. روند معاملاتی و نمودار سهم در بسیاری از موارد نکات جالب، ساده اما حیرت‌انگیزی را برای ما نمایش می‌دهند. اگر می‌بینید قدیمی‌ها و حرفه‌ای‌های بازار با کمترین میزان ابزار کار می‌کنند، دلیلش این است که آن‌ها خوب نگاه می‌کنند. خوب نگاه کردن را یاد بگیرید. در آخر پیشنهاد میکنم اگر میخواهید با تفاوت معامله گر و تحلیل گر بازار سرمایه و انواع پرایوسی کوین بیشتر آشنا شوید این مقاله را بخوانید.

رک ایستاده اسپیشیال تیام 42 یونیت

MD Racks به‌منظور راه‌اندازی میکرودیتاسنتر، رک‌های امن MD Racks ارائه شده‌است. طراحی این رک‌ها به گونه‌ای است که علاوه بر درنظر گرفتن محدودیت فضا برای راه‌اندازی دیتاسنتر، امنیت مطلوبی نیز برای کاربر فراهم می‌شود. همچنین می‌توانند نقش رک‌های پشتیبان از دیتاسنتر اصلی را ایفا کنند. قابلیت فیلتر کردن امواج الکترومغناطیس، پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل و مجهز بودن به سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد، سبب تمایز رک‌های امن از سایر رک‌ها شده است. ادامه مطلب

محصولات مرتبط

کد محصول : TRD-5735 رک ایستاده اسپیشیال تیام

کد محصول : TRD-5735 رک ایستاده اسپیشی� .

 Frame Rack کد محصول : TRF-1542 رک ایستاده اسپیشیال تیام

Frame Rack کد محصول : TRF-1542 رک ایستاده � .

 رک ایستاده اسپیشیال تیام 42 یونیت

رک ایستاده اسپیشیال تیام 42 یونیت .

 کد محصول : TRC-1043 رک ایستاده اسپیشیال تیام 43 یونیت عمق 100

کد محصول : TRC-1043 رک ایستاده اسپیشی .

کد محصول : TRI-1042 رک سرور ایستاده تیام 42 یونیت عمق 100

کد محصول : TRI-1042 رک سرور ایستاده تی .

MD Racks به‌منظور راه‌اندازی میکرودیتاسنتر، رک‌های امن MD Racks ارائه شده‌است. طراحی این رک‌ها به گونه‌ای است که علاوه بر درنظر گرفتن محدودیت فضا برای راه‌اندازی دیتاسنتر، امنیت مطلوبی نیز برای کاربر فراهم می‌شود. همچنین می‌توانند نقش رک‌های پشتیبان از دیتاسنتر اصلی را ایفا کنند. قابلیت فیلتر کردن امواج الکترومغناطیس، پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل و مجهز بودن به سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد، سبب تمایز رک‌های امن از سایر رک‌ها شده است.

MD Rack - 42Unit Height کد محصول : TRM-1042sh

انواع مختلف اسپیشیال رک

MD Racks
به‌منظور راه‌اندازی میکرودیتاسنتر، رک‌های امن MD Racks ارائه شده‌است. طراحی این رک‌ها به گونه‌ای است که علاوه بر درنظر گرفتن محدودیت فضا برای راه‌اندازی دیتاسنتر، امنیت مطلوبی نیز برای کاربر فراهم می‌شود. همچنین می‌توانند نقش رک‌های پشتیبان از دیتاسنتر اصلی را ایفا کنند. قابلیت فیلتر کردن امواج الکترومغناطیس، پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل و مجهز بودن به سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد، سبب تمایز رک‌های امن از سایر رک‌ها شده است.

Open Racks
این شرکت به‌منظور تامین نیاز کاربران در لابراتوارهای آموزشی و سایت‌های مخابراتی و همچنین تامین نیاز راهبران در مرکز داده و اتاق‌های سرور، رک‌های باز یا بدون بدنه با نام‌های Frame Rack و Data Rack طراحی و ارائه کرده است.
رک‌های باز، علاوه بر دسترسی آسان از طرفین، قابلیت نصب انواع تجهیزات استاندارد شبکه را دارا هستند و قطعات جانبی متنوعی نیز به‌منظور آرایش کامل کابل‌ها واتصالات این تجهیزات برای آن در نظر گرفته شده است.


Cool Racks
در شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک یا متوسط معمولا از یک رک برای نصب تجهیزات IT استفاده می شود. در این رک سرورها، تجهیزات ذخیره سازی، سوئیچ‌های ارتباطی و درصورت وجود Rack Mounted UPS قرار می گیرد. با توجه به تولید حرارت توسط این تجهیزات، به‌منظور کارکرد دائمی آنها لازم است تا رک خنک شود.
سیستم Cool Rack با هدف تامین فضای مناسب برای نصب تجهیزات و غلبه بر چالش خنک‌سازی رک در این‌گونه سازمان‌ها طراحی و تولید شده است. این سیستم شامل یک رک با ارتفاع 35 یونیت مفید به همراه یک دستگاه کولر کم مصرف 5/3 کیلووات برای سرمایش داخل رک تولید می‌شود. مهمترین مزیت این سیستم، ‌یکپارچه بودن سیستم سرمایش با ساختار رک است که به این ترتیب، استفاده کننده از تامین سیستم سرمایش مجزا برای رک بی‌نیاز می‌شود.

توضیحات بیشتر:

استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

در اندازۀ U ٤٢ با ابعاد بیرونی: عرض ٩٠، عمق ١٢٠ و ارتفاع ۵/۲۲۶ سانتیمتر (بدون فیلتر EMP) و ۵/۲۶۰ سانتیمتر (با فیلترEMP) و ابعاد داخلی: عرض ٧٠، عمق ١٠٠ و ارتفاع ٢٠٠ سانتی متر
قابلیت مقاوم سازی در برابر امواج الکترومغناطیس طبق درخواست مشتری
تعبیۀ فضایی در کنار ریل؜های عمودی رک به؜منظور قرارگیری پنل توزیع برق (به؜صورت Zero Unit) بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک
دارای درب های جانبی، درب جلو و عقب تک لنگه و سینی کف با پوشش دو لایه مجزا از یکدیگر، جهت قرارگیری مواد عایق مانند پشم سنگ و فوم الاستومری جهت جلوگیری از تبادل حرارتی با فضای بیرون
ایجاد سطوح پل های در نقاط اتصال درب ها به شاسی اصلی، جهت نصب درزگیرهای شیلد الکترومغناطیس و فوم تزریقی (جهت فراهم نمودن شناسۀ IP مورد نظر)
دارای فوم تزریقی جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت با شناسۀ 55IP
سهولت دسترسی به تجهیزات از جلو و عقب رک و فراهم کردن شرایط برای سرویس های دوره ای سیستم سرمایش
قابلیت سفارشی سازی براساس نیاز کاربر
مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی (زبانه دار اهرمی) و قفل سوئیچی و در صورت نیاز سفارشی سازی مکانیزم دسترسی
امکان حمل توسط لیفتراک (از کف)، جرثقیل (از سقف)
امکان نصب حداکثر دو کولر با توان نامی هر کولر ۲.۵ یا ۵ کیلو وات

هدایت و آرایش کابل

سقف رک با قابلیت ورودی کابل برای کابل­های برق و دیتا (کابل­های فیبر نوری) و در صورت نیاز، ایجاد زیرساخت برای ورود کابل­های مسی و همچنین اتصال فیلتر EMP با قابلیت پشتیبانی از جریان­های الکتریسیته فیلتركردن آمواج مختلف، متناسب با نیاز کارفرما بر حسب شدت جریان تک فاز

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

درج شمارشگر یونیت چاپی رنگی بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
سهولت و همخوانی در نصب کلیۀ تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول
استفاده از پیچ و مهره جهت اتصال آداپتورهای عمودی رک، به دستک های افقی
استفاده از ورق دوبل شده و تغییر در شکل خمکاری ستون و ریل به منظور استحکام بیشتر
تحمل وزن حداکثر تا ١٠٠٠ کیلوگرم
استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای و جوشکاری شده در سطوح مختلف، بسته به نوع کاربرد، ضمن در نظر گرفتن اصول محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس و در نظر گرفتن بالاترین حالت ایستایی و تحمل وزن و ضربه پذیری
استفاده از ریل با ضخامت ٢ میلیمتر به منظور استحکام بیشتر

از جمله ویژگیهای متمایز کنندۀ رک MD

کاربری برای راه اندازی میکرو دیتاسنتر
کاربری به منظور پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل
مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی چند زبانه و قفل سوئیچی و امکان جایگزینی با قفل پین کدی
امکان نصب حداکثر ٢ سیستم سرمایش یکپارچۀ گازی استاندارد با توان ۵/۲ یا ۵ کیلووات ، بسته به توان مصرفی رک
قابلیت باز شدن سقف رک با رعایت کلیۀ اصول استاندارد در بخش شیلد الکترومغناطیس
مجهز به فیلتر EMP بر روی سقف رکهای شیلد به منظور فیلتر کردن امواج الکترومغناطیس ورودی از طریق کابل ورودی برق اصلی
قابلیت نصب ایزولاتور نوری جهت ورود کابل های مسی به داخل رک
دارای درجه حفاظت ٥٥ IP محافظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا